Nieuws

DIENSTEN MET EEN BIJZONDER KARAKTER

m de twee weken is er om 19.00 uur een dienst met een bijzonder karakter in “De Schoof”. De doelstelling is om een bijdrage te leveren aan het voorbereiden, organiseren en verzorgen van inspirerende en afwisselende avonddiensten. Hierbij trachten wij zo veel mogelijk de gemeenteleden te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van de diensten. In de diensten met een bijzonder karakter neemt naast Woord en Gebed, muziek en liederen een belangrijke plaats in. Een inspirerende eredienst is een dienst waarin jong en oud zich aangesproken/thuis voelen.

Op facebook ‘De Schoof’ staat elke maand informatie over deze boeiende en inspirerende thema’s. Download hier alle data in 2020.

De kerk is open. Welkom!

SENIOREN ONTMOETEN ELKAAR IN DAARLERVEEN

120 senioren waren op woensdagmiddag 13 november 2019 in “De Kruiskerk” en zongen bij aanvang van deze ontmoetingsmiddag het eerste zondagsschoollied ‘Daar ruist langs de wolken’ van Eduard Gerdes.

De aanwezigen gingen even terug in de tijd. Eduard Gerdes stierf op 12 december 1898 en werd op het toen nog nieuwe kerkhof aan de Loolaan in Doetinchem begraven. Een gedenksteen op zijn graf werd betaald doordat alle zondagsschoolkinderen in Nederland een cent meebrachten voor de man die zoveel voor hun betekend had. Daarna gingen we terug in de tijd met ‘Dorus’. Samen genieten van een gezellige muzikale en creatieve middag. 2x30 minuten met o.a. ‘de krokus en de hyacint’, ‘poesje mauw’ ‘witte muizen’, bij de marine’, ‘het borstellied’ werden creatief en interactief uitgevoerd. Beide kerken “De Schoof” en “De Kruiskerk” Daarlerveen – in samenwerking met ‘Welzijn Ouderen Daarlerveen’ – starten in november 2013 met deze middagen. Deze succesvolle middagen zijn niet alleen voor senioren uit Daarlerveen, maar we mogen ook ‘ouderen’ van de dagopvang ontmoeten. Ook de pauze is een tijd van ontmoeten en bijpraten onder het genot van koffie, thee met iets lekkers erbij! We sloten de middag af met het lied ‘Kroon Hem met gouden kroon’ en gebed. Het Missionaire Werk van de PKN heeft ons van koeken voorzien en SORD uit Daarlerveen sponsort ons met een gift. Fijn dat sponsors zich spontaan melden en deze activiteiten ondersteunen en aanmoedigen. Dankzij die steun kunnen wij mooie middagen blijven organiseren!

Op woensdagmiddag 12 februari 2020 is de volgende seniorenmiddag in “De Schoof”. Via de krant en het informatieblad SproakSaam houden wij u op de hoogte. Meer informatie over de seniorenmiddagen en sponsoring bij Roelof Hekman, 0546-643151.

JUBILERENDE BIJBELQUIZ TROK VEEL DEELNEMERS

In een volle kerkzaal van ‘De Schoof’ in Daarlerveen was donderdag 31 oktober 2019 voor de tiende keer de grote Bijbelquiz.

Het was een feestelijk ontvangst met muziek en cup-cakes met het logo van “De Schoof”. De meeste deelnemers vormen met z’n drieën een team. ‘Huis van Gebed-Daarlerveen’ doet bijvoorbeeld mee, de Bijbelkring ‘De Schoof’, een team ‘Geloven Op Maandag’ uit ‘De Schoof’, liefst twee teams van de kerkelijke vrouwenvereniging ‘Servio’, team ‘Noordwijk’ uit Vroomshoop, Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal, maar er waren ook families die een team vormden en een enthousiast jongerenteam was present. Teams en individuele spelers uit Daarlerveen en omgeving vulden de kerkzaal en beleefden een prachtige avond. Voor het spel begint is er een opwarmertje met het lied ‘Ik wens jou…’ van TRINITY. Er werden enkele kerkelijke liederen gezongen en een Bijbellezing: Johannes 20: 19-31. Dan gaat de beamer aan en komen de quizformulieren op tafel. Een deel van de meerkeuzevragen worden aangekondigd met filmpjes. Kinderen uit Cairo zingen een liedje over Mozes, een gedicht van Toon Hermans en een filmpje over de ‘balk en de splinter’ waren tevens een kleine adempauze.

 De vragen zijn afgeleid van de filmpjes of een illustratie. Gelukkig waren er ook makkelijke vragen en de populariteit van de quiz in Daarlerveen groeit. Tot slot was er een spannende finale.

Natuurlijk was er een leuke prijs voor de individuele winnaar Ruth Schipper en het winnende team ‘INKT’ (interkerkelijk koffieochtend team). Volgend jaar is de elfde editie op donderdag 29 oktober 2020, de donderdag na de Nationale Bijbelzondag. Aan het eind van de avond zingen we nog een lied n.a.v. het thema ‘Ik wens jou..’ en praten nog wat na.

MOZAÏEK VAN KERKPLEKKEN BIJ ‘BIDDEN LANGS HET KANAAL’

Tijdens de Week van Gebed zijn er zes avonden “Bidden langs het kanaal”. Handelingen 16 vers 13 was in 2018 de aanleiding van “Bidden langs het kanaal”. In Vriezenveen (Westerkerk), Daarlerveen (“De Schoof” & “De Kruiskerk”), Vroomshoop (“Het Anker”), Geerdijk (Sint Willibrordus) en Beerzerveld (Hervormde Kerk) staan kerken langs het kanaal. Voor elke deelnemende kerk hangt een spandoek, dat mede mogelijk is gemaakt door het Akkerfonds van Christelijk Boekenhuis ‘De Akker’ in Vriezenveen.

Iedere kerk werkt een door-de-weeks programma van circa 45 minuten uit. De startdienst is zondag 19 januari – aanvang 19.00 uur in “De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen. ‘Buitengewoon’ is het centrale thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen, dat is aangedragen door kerken op Malta. De gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari 2020. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad of dorp, het land en de wereld.

Liever géén gebed uitspreken? Zing dan met ons mee tijdens de zes avonden ‘Bidden langs het kanaal’. De centrale Bijbeltekst voor ‘Bidden langs het kanaal’ komt uit Handelingen, hoofdstuk 27 vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Elke avond is er een ander thema en muzikale invulling. Ieder die mee wil bidden, mee wil zingen tijdens “Bidden langs het kanaal” is van harte welkom!

STARTDIENST op Zondag 19 januari 2020 – Aanvang 19.00 uur
“De Schoof”,
Brugstraat 10, Daarlerveen.
SAMENZANG, BIJBELLEZING, OVERDENKING, LUISTERLIED
en THEMA-UITBEELDING, m.m.v. PROJECTBAND en na afloop is er koffie/thee en tijd voor ontmoeting.

Maandag 20 januari 2020 – aanvang: 19.15 uur
“Het Anker”, Hoofdstraat 35, Vroomshoop

Dinsdag 21 januari 2020 – aanvang: 19.15 uur
Hervormde Kerk, Westerweg 38, Beerzerveld

Woensdag 22 januari 2020 – aanvang: 19.15 uur
Sint Willibrordus, Schoolstraat 80, Geerdijk

Donderdag 23 januari 2020 – aanvang: 19.15 uur
“De Kruiskerk”, Kerkstraat 1, Daarlerveen

Vrijdag 24 januari 2020 – aanvang: 19.15 uur
Westerkerk, Kanaalweg Zuid 7, Vriezenveen

STICHTING ‘DE ZAAIER’ STEUNT ‘BIDDEN LANGS HET KANAAL’

Donderdagavond 6 juni 2019 was het gezellig druk in Vriezenveen. Vertegenwoordigers van missionaire-, evangelisatie- en diaconale doelen uit Twenterand waren naar De Akker gekomen. Stichting de Zaaier keerde een deel van de winst uit aan goede doelen van diverse instellingen uit Twenterand.

Op feestelijke wijze en onder grote belangstelling zijn de cheques aan de vertegenwoordigers van de goede doelen overhandigd. De vertegenwoordigers vertelden kort waar ze zich voor inzetten. De overhandiging vond plaats in twee bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst ontving ‘Bidden langs het kanaal’ een cheque om de activiteiten in 2020 nog verder uit te breiden. Na het uitdelen van de cheques is er een groepsfoto gemaakt en kon men, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig napraten.

GEMEENTE GROEI GROEP “DE SCHOOF”

Dit jaar gaat de Gemeente Groei Groep aan de slag met een prachtig thema: ‘Dit is mijn lichaam’. We komen – op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur – bij elkaar.

Het zijn 7 avonden. Daarnaast organiseren wij een Do-Event en een Bijbelse wandeling op een mooie locatie.

Alvast een inkijkje in het materiaal? Download hier het programma en de preview In de hal van de kerk liggen flyers en een inkijkexemplaar. Weet je welkom!

CATECHISATIE

De catechisaties beginnen weer op dinsdag 15 oktober 2019.
De (voorlopige) indeling is:

Groep 1: Jongeren van 12 tot 14 jaar op dinsdagavond van 19.00-19.45 uur
Locatie: ‘de consistorie’ van “De Schoof”
Leiding: Ds. M.A. Bos

Groep 2: Jongeren van 14 tot 16 jaar op dinsdagavond van 19.45-20.30 uur
Locatie: ‘de consistorie’ van “De Schoof”
Leiding: Ds. M.A. Bos

Groep 3: Jongeren vanaf 16 jaar en ouder op dinsdagavond van 20.30-21.15 uur
Locatie: ‘de consistorie’ van “De Schoof”
Leiding: Ds. M.A. Bos

BELIJDENISCATECHISATIE
Graag maken wij dit seizoen een start met belijdeniscatechisatie voor jongeren (en ouderen) die het verlangen hebben, of juist nog aarzelen,
om belijdenis te doen en die over hun verlangen of aarzelingen met anderen en de predikant in gesprek willen. Tijd en plaats van de belijdeniscatechisatie kunnen we dan in overleg met elkaar bepalen.
Ook voor vragen, opmerkingen, of een gesprek vooraf kun je de predikant altijd benaderen. Informatie over het volgen van catechisatie bij Ds. M.A. Bos, tel. 0546-841542 

ZONDAG 6 OKTOBER: EEN BIJZONDERE DAG!

Iedere eerste zondag van oktober is het in de kerken Israëlzondag. Waarom? Omdat de kerken in de jaren na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog (6 miljoen Joden vermoord!) zich realiseerden hoe fundamenteel hun band is met het Joodse volk.

De keuze viel op de 1e zondag van oktober, want in de weken eromheen worden altijd belangrijke Joodse feesten gevierd. Dat is ook dit jaar zo. Op 30 september en 1 oktober is het Joods Nieuwjaar (Rosh Hashana). Dan volgen de dagen van inkeer, die uitlopen in Grote Verzoendag (Jom Kippoer), dit jaar op woensdag 9 oktober. Van 13-20 oktober viert Israël vervolgens het Loofhuttenfeest en op dinsdag 22 oktober is het “Vreugde der Wet”. Genoeg redenen om in deze weken daar verder bij stil te staan.

Het thema dat de Protestantse Kerk Nederland dit jaar aan de Israëlzondag op 6 oktober 2019 heeft gegeven, is: “Wie ben je?” Als commissie Kerk & Israël ‘De Schoof’ hebben wij gekozen voor Psalm 33 als uitgangspunt voor deze dienst. Weet u welkom in de Israëldienst op Israëlzondag in “De Schoof”. Er zijn Israël-Actueel kranten, een TOV-magazine voor kinderen en een Isreality-magazine voor jongeren. Wij collecteren voor het JAFFA PROJECT in Israël.

Het beloofd een feestelijke dienst te worden!

13E SENIORENMIDDAG IN DAARLERVEEN

Een feestelijke middag voor alle senioren uit Daarlerveen en omstreken komt er weer aan. Beide kerken “De Schoof” en “De Kruiskerk” Daarlerveen – in samenwerking met ‘Welzijn Ouderen Daarlerveen’ – nodigen u uit voor deze fijne en gezellige middag. Inmiddels is het niet alleen voor senioren uit Daarlerveen, maar mogen we ook mensen uit omliggende plaatsen ontmoeten.

Woensdag 13 november 2019 is de SENIORENMIDDAG in “De Kruiskerk”, Kerkstraat 1 te Daarlerveen.

Aanvang: 14.00 uur.

Dit alles voor een vrije gift. We hopen weer een gezellige middag te hebben met wederom veel bezoekers. We gaan dan – samen met ‘DE DORUS PARODIE’ terug in de tijd. Een bandparodist neemt ons mee en samen hopen wij een mooie middag te hebben. Als we Dorus zeggen (Tom Manders), dan kennen we vast wel enkele bijzondere liedjes en sketches van hem. ‘Twee motten’, ‘Bij de marine’ en ‘Het borstellied’ zijn vast wel bekend. Ook de optredens die we daarbij zien, zijn voor velen herkenbaar. Vooraf is er weer koffie/thee en iets lekkers erbij. Het missionaire werk van de PKN voorziet ons van lekkere koeken. Fijn dat sponsors zich spontaan melden en deze activiteiten ondersteunen. Wilt u ons ook sponsoren? Neem dan contact met ons op! Iedereen is van harte welkom! Meer informatie over de seniorenmiddagen en sponsoring bij Roelof Hekman, 0546-643151.

SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK in DAARLERVEEN

De Gemeente Groei Groep Daarlerveen en de Alpha Groep ”De Kruiskerk”/”De Schoof” organiseren voor de 6de keer een Do-Event. Basisschool “De Veenbrug” doet ook weer mee. In samenwerking met de voedselbank Hellendoorn gaan we in Daarlerveen op zaterdag 14 december 2019 zoveel mogelijk levensmiddelen inzamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 december nemen kinderen van “De Veenbrug” levensmiddelen mee naar school. Kinderen uit de bovenbouw zullen helpen om op vrijdagmiddag het ingezamelde voedsel naar “De Schoof” te brengen. De opbrengst uit Daarlerveen gaat rechtstreeks naar de voedselbank Hellendoorn. Het inzamelen kunnen we als Gemeente Groei Groep en Alpha Groep niet alleen… Doe je mee om van deze actie een succes te maken? De voedselbank heeft een boodschappenlijstje samengesteld met producten waaraan het grootste tekort is, zoals pasta, rijst of couscous, groenten of peulvruchten in blik, maaltijdsoep in blik, houdbare halfvolle melk, koffie of thee.

Natuurlijk zijn andere boodschappen ook welkom! “De Schoof” aan de Brugstraat 10 te Daarlerveen staat van 10.00 uur tot 14.30 uur open. Op zaterdag 14 december is het ook mogelijk om een extra gift te geven voor de voedselbank en/of een kopje koffie/thee te drinken in de kerk.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens deze actie ‘Samen voor de voedselbank’!

JAARLIJKSE APPELACTIE VAN “DE SCHOOF” IN DAARLERVEEN

De Protestantse Gemeente “De Schoof” uit Daarlerveen zal op dinsdag 1 oktober 2019 weer de grote appelverkoop organiseren. Herfst en appels: ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wat is er fijner dan fruit, afgeleverd aan de deur! Vanuit een centraal punt zullen vrijwilligers tussen 18.00 uur en 20.30 uur Daarlerveen weer voorzien van lekkere verse Elstar appels.

We komen huis-aan-huis in het gehele postcode gebied van Daarlerveen. Ten zuiden van Daarlerveen gaan we tot de Westerveenweg en tot en met de Stouweweg. Naast de 320 zak die we jaarlijks in Daarlerveen verkopen kunt u nu alvast familie, vrienden, collega’s buiten Daarlerveen vragen om ook appels te kopen. Het formulier voor de extra bestellingen buiten Daarlerveen kunt u hier downloaden.

Als u minimaal 10 zak appels verkoopt in de grote voorverkoop, dan ontvangt u een unieke oorkonde met daarop de oude Hervormde Kapel & Gereformeerde Kerk. Wie in totaal de meeste zakken appels verkoopt in de grote voorverkoop ontvangt een unieke beker met daarop het logo van “De Schoof”. In de flyer staan de voorwaarden en waar u het formulier vóór 28 september a.s. kunt inleveren.

GEBEDSKRING ‘HUIS VAN GEBED – DAARLERVEEN’

Iedereen is hartelijk welkom bij de gebedskring. In het nieuwe seizoen is het thema ‘RECHT VOOR OGEN’. We komen maandelijks – op dinsdagavond van 19.15 uur tot 19.45 uur in “De Schoof” – bij elkaar. Dit seizoen willen we iedere maand een vertegenwoordiging uitnodigen van de verschillende geledingen van het kerkenwerk. Het gebed wordt dan gericht op een bepaald thema, passend bij de groep die uitgenodigd wordt.

Waarom met anderen bidden?
Het is Jezus zelf die aan het gezamenlijk bidden een geweldige belofte verbindt: ‘Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matteüs 18:19-20). Wat gebeurt er op een gebedskring? We komen samen om uit de Bijbel te lezen, we gaan samen bekende liederen zingen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ (via De Akker en Stichting de Zaaier heeft de ‘Verspieders-Express’ 25 gratis nieuwe bundels gekregen die we gebruiken). Er is een korte overdenking en we geven elkaar de gelegenheid om hardop te bidden en/of om in stilte met ons mee te bidden. Alleen meezingen kan ook, want kerkvader Augustinus heeft eens gezegd: ‘Zingen is twee keer bidden’. Er wordt voor het plaatselijk kerkenwerk gedankt en gebeden, voor lief en leed in de gemeente, jongeren, zieken, onze vervolgde broers en zussen in het geloof, voor het volk Israël en voor overige zaken die aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier.

Download hier het programma. In de hal van de kerk liggen gebedsboekjes, waar het thema verder is uitgewerkt en er staan gebedspunten in. Neem een exemplaar mee uit de display. Weet je welkom!

GEZINSDIENSTEN

Op de volgende zondagen is er een gezinsdienst in “De Schoof” 

Zondag 29 september 2019 – 9.30 uur Startzondag

Zondag 6 oktober 2019 – 9.30 uur (Israëlzondag).
Deze dienst zal door de commissie Kerk & Israël worden samengesteld.

Woensdag 6 november 2019 – 19.00 uur (Dankdag)

Woensdag 25 december 2019 – 9.00 uur & 10.30 uur (1e Kerstdag)

Woensdag 11 maart 2020 – 19.00 uur (Biddag)

Donderdag 9 april 2020 – 19.30 uur (Vesper)

Zondag 12 april 2020 – 8.45 uur & 10.15 uur (1e Paasdag)

Maandag 13 april 2020 – 9.30 uur (2e Paasdag/Zangdienst)

Donderdag 21 mei 2020 – 9.00 uur (Hemelvaartsdag)

Zondag 31 mei 2020 – 9.30 uur (1e Pinksterdag)

Zondag 16 augustus 2020 – 17.00 uur organiseert de evangelisatiecommissie een ontmoetingsdienst i.s.m. de Vakantie-Bijbel-Week in de sporthal.

GELOVEN OP MAANDAG & BIJBELKRING

In de maanden september tot en met april, houden wij eens per maand Geloven op Maandag (GOM) en Bijbelkring. Deze vindt plaats in de consistorie van “De Schoof”. Om 9.30 uur is er koffie en thee en beginnen we. Het streven is dat we uiterlijk 11.30 uur stoppen. Elkaar ontmoeten rondom de Bijbel is verrijkend. Misschien bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom! Noteer alvast de data in het nieuwe seizoen op de kalender/in de agenda!

Geloven op Maandag (GOM) start maandag 30 september 2019.
We proberen met elkaar Bijbelse onderwerpen in de actualiteit te bezien, en actuele onderwerpen in Bijbels licht te zien.

Bijbelkring op woensdag start woensdag 2 oktober 2019.
Dit winterseizoen staat het Bijbelboek Amos centraal.

KRATTEN MET LEVENSMIDDELEN IN POLONAISE NAAR DE KERK

Gemeente Groei Groep “De Schoof” en Alpha Groep “De Kruiskerk”/“De Schoof” in Daarlerveen hebben op zaterdag 16 december 2018 een Do-Event georganiseerd. Dit houdt in dat we niet alleen Bijbelstudie houden, maar ook praktisch bezig willen zijn. Op 12, 13 en 14 december zijn er op basisschool “De Veenbrug” levensmiddelen ingezameld voor de actie ‘Samen voor de voedselbank’.

Maar liefs tien volle kratten is het fantastische resultaat. Vrijdagmiddag was RTV-Oost aanwezig en samen met Esther Rikken en de leerlingen van groep 7 en 8 zijn de volle kratten in polonaise naar “De Schoof” gebracht. De inzamelingsactie is op zaterdag 15 december in de kerk “De Schoof”, 200 meter verderop, voortgezet. De kerk was op zaterdag ook open voor een gesprek en/of een kop koffie/thee. In totaal zijn 34 grote kratten met boodschappen ingezameld en ontvingen we één krat vol met Douwe Egberts punten, die omgezet worden in pakken koffie voor de voedselbank Hellendoorn. De inzameling van Douwe Egberts punten gaat in 2019 gewoon door, want inzameldozen staan in “De Kruiskerk”, Kerkstraat 1, Daarlerveen, “De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen en Kulturhus ’t Trefpunt (ingang winkeltje), G. Nijlandstraat 2, Daarlerveen.

Ook is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij Stichting Handicamp. Deze volledig op mindervaliden aangepaste reuzencamper stond tijdens de inzameling op het kerkplein. Hun jaarlijkse collecte in de gemeente Hellendoorn is in de week van 20 tot 26 januari 2019. Hartelijk dank voor het enthousiasme en het massaal meedoen aan dit vijfde Do-Event.

Wij hopen ook in 2019 weer een Do-Event te houden, maar voor wie niet zolang kan wachten: Welkom bij de Gemeente Groei Groep avonden. Op www.pgdeschoof.nl staan alle avonden en thema’s vermeld en medio 2019 volgt er meer over de nieuwe Alpha cursus die in september start.

GEZAMENLIJK ZONDAGSBLAD

Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de Protestantse Kerk informeert en inspireert betrokken kerkmensen in Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Onlangs was verslaggever Leo Polhuys in Daarlerveen voor een reportage over ‘Bidden langs het kanaal’.

Download hier de Kerstspecial van het Gezamenlijk Zondagsblad. Ook in 2019 verschijnen er artikelen over ‘Welkom in de kerk’ vanuit onze regio.

In het magazine ‘Zomer in Twente’, 2e jaargang dat medio mei/juni 2019 verschijnt, zal de evangelisatiecommissie van beide kerken in Daarlerveen een bijdrage leveren.

SENIORENMIDDAG IN DAARLERVEEN IS EEN FEEST DER HERKENNING

Bijna 100 mensen waren op woensdagmiddag 21 november 2018 in “De Schoof” en hebben genoten van een mooie en gezellige middag. Verhalen vertellen en gedichten voordragen is een oude traditie. Zolang er mensen zijn, vertelt men elkaar verhalen en/of gedichten. Men luisterde geboeid naar Anna Geerdink.

Deze middag mag met recht weer een succes genoemd worden. “De Schoof” en “De Kruiskerk” kunnen terugzien op een goed bezochte elfde seniorenmiddag, waar ook mensen uit omliggende plaatsen aanwezig waren. Er vinden steeds meer uitwisselingen plaats met de dorpen die aan het kanaal liggen. Zo ontstaat er een mooie samenwerking. We begonnen met het prachtige lied ‘Samen in de naam van Jezus’ en gebed. Voor de pauze vertelde Anna Geerdink een aantal verhalen en er waren prachtige gedichten die de nodige humor hadden. Ze doet alles in de eigen ‘moodersproake’.

Eén van de verhalen was van een reisje naar Londen. Ook was er uitleg over haar klederdracht. Boeiend en leerzaam waren de verhalen en dichten over ‘Bruggenbouwen’, ‘Brief schrijven of Mailen/Appen’ en ‘Vrijwilligers’. Bruggenbouwers en vrijwilligers zijn onmisbaar en een brief schrijven heeft meer waarde dan een snelle mail of appje.

Hoi Centraal was ook aanwezig en heeft opnames gemaakt. Niemand had bezwaar, want AVG en privacy kennen we niet in onze ‘moodersproake’ zei iemand. De Twentse Marktbakker, die elke woensdagmorgen aan de Spoorstraat in Daarlerveen staat heeft ons van lekkere koeken voorzien. Aan het einde van de middag zongen we ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ en dankten wij onze Hemelse Vader voor deze middag.

We zien nu al uit naar de volgende gezamenlijke bijeenkomst, die D.V. woensdag 13 februari 2019 wordt gehouden in “De Kruiskerk”.

WELK TEKEN GAF GOD AAN NOACH NA DE ZONDVLOED?

In een volle kerkzaal van ‘De Schoof’ in Daarlerveen was donderdag 1 november 2018 voor de negende keer de grote Bijbelquiz. De meeste deelnemers vormen met z’n drieën een team. ‘Huis van Gebed-Daarlerveen’ doet bijvoorbeeld mee, de Bijbelkring ‘De Schoof’, een team ‘Psalm 151’, liefst twee teams van de kerkelijke vrouwenvereniging ‘Servio’, het interkerkelijk koffieochtend team, het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal, maar er waren ook families die teams vormden en zelfs een team ‘Last-Minute’ was present.

Teams en individuele spelers uit Daarlerveen en omgeving vulden de kerkzaal en beleefden een prachtige avond. Voor het spel begint is er een opwarmertje met prachtige beelden uit het land van de Bijbel en vioolspeler Boris Savchuk. Er werden enkele kerkelijke liederen gezongen en een Bijbellezing: Marcus 10:46-52. Dan gaat de beamer aan en komen de quizformulieren op tafel.

Een deel van de meerkeuzevragen worden aangekondigd met filmpjes. Het dorsen van graan, Bert en Ernie, het leger des Heils en een lego-filmpje waren tevens een kleine adempauze. De vragen zijn afgeleiden van de filmpjes. Gelukkig waren er ook makkelijke vragen en de populariteit van de quiz in Daarlerveen groeit elk jaar. Natuurlijk was er een leuke prijs voor de individuele winnaar en het winnende team.

Volgend jaar is de tiende editie op donderdag 31 oktober 2019, de donderdag na de Nationale Bijbelzondag. Hier hopen we een groot feest van te maken. Aan het eind van de avond zingen we nog een lied op de melodie van het Israelisch volkslied, praten we nog wat na en gaat iedereen huiswaarts met een goed gevulde goodiebag. Volgend jaar weer een nieuwe quiz met een nieuw thema!

We zien u graag ‘terug’ in ‘De Schoof’ in Daarlerveen!

FEESTELIJKE UITREIKING CHEQUES

Donderdagavond 31 mei 2018 was het gezellig druk in Vriezenveen. Vertegenwoordigers van missionaire-, evangelisatie- en diaconale doelen uit Twenterand waren naar De Akker gekomen. Christelijk boekenhuis De Akker en Stichting de Zaaier keerden een deel van de winst uit aan goede doelen van diverse instellingen uit Twenterand.

Op feestelijke wijze en onder grote belangstelling zijn de cheques aan de vertegenwoordigers van de goede doelen overhandigd. Namens de ‘Verspieders Express’ ontvingen we tien cheques die we bij De Akker kunnen verzilveren voor muziek- en liedbundels ‘Op Toonhoogte’. Deze bundel is een revisie van de vorige editie. De HGJB heeft de liederen zorgvuldig geselecteerd op inhoud en op waarde voor verschillende generaties in de kerk. De liederen zijn onder gebracht in verschillende rubrieken, zodat de liederen ook de verschillende geloofselementen weerspiegelen en met name door jongeren steeds vaker als vervanger voor de ‘Opwekkingsbundel’ wordt gebruikt.

Het uiteindelijke resultaat is een bundel met circa 570 liederen. Bekende Psalmen in diverse uitvoeringen, ‘Klassiekers’ uit de kerkelijke traditie, Liedboek voor de Kerken, Zingend Gezegend, Hervormde Bundel 1938, Johannes de Heer, kinderliederen en liederen van Sela zijn opgenomen.

Deze bundel kunnen we ook in Daarlerveen goed gebruiken bij Gebedskringen en huis-groei-groepen. Na het uitdelen van de cheques is er een groepsfoto gemaakt en kon men, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig napraten.

ISRAËL-NIEUWS VIA WHATSAPP

De Whatsappservice met Israël-nieuws is een groot succes. Binnen twee jaar bereikten we in 2018 de mijlpaal van 5.000 mensen. Die ontvangen elke dag maximaal twee nieuwsberichten over Israël.

Christenen voor Israël startte met de Whatsappservice omdat er vaak weinig aandacht is voor positief nieuws uit Israël, terwijl dat er juist wel is.

Abonneren op de Israël-nieuwsdienst via Whatsapp is gratis en kan in twee eenvoudige stappen. Voeg het nummer 06-58888171 toe aan je contacten en app vervolgens de tekst ‘Israëlnieuws aan’ naar dit nummer. Je ontvang dan dagelijks maximaal twee nieuwsberichten over Israël via Whatsapp. Andere abonnees kunnen jouw telefoonnummer nooit zien, want we sturen onze berichten via een privélijst. Wie Israël zegent, wordt zelf gezegend. (Genesis 12:2 en 3).

DEEL JE KOPJE KOFFIE MET IEMAND ANDERS

We hopen dat zoveel mogelijk mensen hun gespaarde Douwe Egberts waardepunten uit de keukenlade halen en deze schenken aan de gezamenlijke actie van Douwe Egberts, Alpha Groep Daarlerveen en Gemeente Groei Groep Daarlerveen.

In december zet Douwe Egberts de ingezamelde waardepunten om in pakken koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kan de voedselbank Hellendoorn wekelijks pakken koffie uitdelen. Douwe Egberts steunt deze actie want het merk – dat inmiddels 265 jaar bestaat – wil mensen dichterbij elkaar brengen.

Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt. Koffie is veelal een zeldzaam geschonken product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd.

Doe dus allemaal mee gedurende het hele jaar – alleen of met vrienden en kennissen – en doneer uw D.E waardepunten aan deze mooie actie!

Meedoen? Heel graag! Inzameldozen staan in “De Kruiskerk”, “De Schoof” en Kulturhus ’t Trefpunt (ingang winkeltje).

DAARLERVEEN STAAT IN ‘VUUR EN VLAM’

Het was prachtig weer toen we vrijdagavond 13 oktober 2017 vanaf “De Kruiskerk” vertrokken voor deze korte ‘vuur en vlam’ wandeling langs fakkels en vuurkorven.

Onderweg stond Waypoint Twenterand met bijzondere brillen. ‘Wat zie je als je te diep in het glaasje kijkt en/of als je drugs gebruikt’? Het eindigde achter “De Schoof” bij een kampvuur, waar Waypoint Twenterand voorlichting gaf over verslaving onder jongeren. We hebben het indrukwekkende verhaal van Joshua mogen horen, die niet meer voor drank en drugs kiest, maar voor de Heere Jezus. Het lijkt allemaal zo onschuldig, maar ook het vieren van halloween kan nare gevolgen hebben op een mensenleven.

Daarna werd het tijd voor napraten en konden we onder het genot van koffie/thee en fris deze ‘vuur en vlam’ avond afsluiten bij de het kampvuur door enkele liederen te zingen. Jonge mensen uit Daarlerveen begeleiden ons op instrumenten. Deze bijzondere avond gemist? We doen het graag nog eens over!

ACTIE SCHOENMAATJES GROOT SUCCES

De diaconie deed mee aan het diaconaal project: Schoenmaatjes van Edukans. Kinderen en volwassenen van “De Schoof” vulden een door hen zelf versierde of geschilderde schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden.

De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen wereldwijd. De opbrengst was: 122 gevulde dozen en € 762,00 voor de verzendkosten.

Op 9 december 2015 hebben de kinderen van de woensdagmiddagclub en negen jongeren de dozen in de bus van Gerrit Vos gepakt en naar een verzamelpunt in Rijssen gebracht voor de verre reis. Volgens een medewerker van Edukans gaan de dozen waarschijnlijk naar Irak of Ghana.

 

Geslaagd PoerimfeestGESLAAGD POERIMFEEST IN DAARLERVEEN

Zo’n 60 bezoekers waren op vrijdagavond 6 maart 2015 naar “De Kruiskerk” gekomen en hebben genoten van het eerste Poerimfeest in Daarlerveen. De evangelisatiecommissie van “De Schoof” en “De Kruiskerk” kunnen terug zien op een mooie avond. De film ‘Ester’ draaide in één van de zalen en de kinderen en tieners hadden hun eigen verhaal en werkjes. Diverse maskers werden gemaakt, zodat iedereen onherkenbaar naar huis ging. Velen kwamen verkleed en hadden iets meegenomen dat lawaai maakte. De naam Haman wilde men niet meer horen. Na het welkom en het verhaal van ‘Ester’ gingen de kinderen in optocht door enkele straten van Daarlerveen. Tijdens de optocht sloten diverse kinderen aan. Door het lawaai en de felle lichtjes stonden velen voor het raam of kwamen naar buiten om het Poerimfeest op straat mee te vieren. Een groot gedeelte was in de kerk achter gebleven om de film ‘Ester’ te kijken. De lekkere Hamansoren waren voldoende aanwezig. Er waren alleen maar lovende woorden en men kijkt al uit naar een volgend feest. De geschiedenis van Ester en de redding van het volk Israël is in het zeventiende hoofdstuk van de Bijbel te lezen.

Hemelvaart 2015Verslag Hemelvaartsdag 14 mei 2015

‘Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, straks als Jezus terugkomt.’ In de kerk zongen wij dit lied. Ook was het voor velen weer vroeg opstaan voor het “dauwfietsen”. Tussen half zeven en kwart voor zeven verzamelden zich een groep “dauwfietsers” op het kerkplein. Om acht uur was er een ontbijt, zodat we dit gezellige feest konden voortzetten. Zeer jong en iets ouder deden weer mee. Iedereen kreeg bij de start een programmaboekje en met een kleurige ballon aan de fiets gingen we richting Vriezenveen.

Een missionaire gemeente blijft niet treuren, zit niet bij de pakken neer. Sikkeneuren helpt je toch niet meer. Met z’n allen een mooie morgen met veel vogel- en kikkergeluiden. Bij een kikkerpoel was een rustpauze en kregen alle deelnemers een appel. Even tijd om deze kikkerpoel te bekijken en daarna in groepjes een kwartet spelen, dat over de ‘Ark van Noach’ ging. Een prachtig gezicht, maar vooral een mooi gehoor. Voorbijgangers keken! Wat doen die mensen toch? Mag ik van jouw van “Noach” – ‘Sem’. Mag ik van jouw van “Dieren” – ‘Leeuw’. Mag ik van jouw van “De ark” – ‘Deur’. Mag ik van jouw van “Na de vloed” – ‘Boog’. Mag ik van jouw van “Aan boord” – ‘Reine dieren’. Mag ik van jouw van “In de ark” – ’40 dagen en nachten’. Mag ik van jouw van “Leeftijden” – ‘600 jaar’. Mag ik van jouw van “Afmetingen” – ‘300 el’. Mag ik van jouw van “Venster” – ‘Duif’. Ik heb een kwartet!

Na dit spel gingen we weer op de fiets via “Het Veenschap” richting “De Schoof”, waar we samen in de consistorie gingen ontbijten. We zongen onder begeleiding van Margré Ballast op de accordeon lied 452, Jezus is de goede Herder (ELB). Na het ontbijt zongen we samen lied 302, Heer, ik kom tot U (ELB) en lied 351, Machtig God, sterke Rots (ELB).

Vanaf deze kant bedanken we iedereen nogmaals die heeft geholpen en mee heeft gedaan aan deze activiteit. We kijken terug op een leuke ochtend. Om negen uur begon de gezinsdienst met als thema “Wat een afscheid?!”, n.a.v. Handelingen 1:1-14. De liederen waren aangereikt door gemeenteleden en de lezers van de Jeruzalem Post.

 
 

De verspieders ExpressMissionair Project ‘De Verspieders Express’ in Zwolle

Vrijdagmiddag 7 november 2014 was er een bekendmaking van de Overijsselse Vrijwilligers Prijs 2014 in de statenzaal van het Provinciehuis te Zwolle.

De Overijsselse Vrijwilligers Prijs kent naast de juryprijzen ook een publieksprijs. De inwoners van Overijssel en daarbuiten hebben een stem kunnen uitbrengen op hun eigen favoriet. In totaal zijn er 18.465 stemmen uitgebracht. Het was spannend, want de publieksprijs voor organisaties is met een kleine voorsprong gewonnen door ‘Werkgroep Passiespelen’ uit Hertme.

‘De Verspieders Express’ was één van de vele genomineerde organisaties. Het was een mooie middag waar ‘De Verspieders Express’ de nodige reclame voor het missionaire werk van de PKN kon maken. Er was een speciale oorkonde en als team hebben we een pasje gekregen, zodat we een leuke traktatie kunnen ophalen. Iedereen die een stem heeft uitgebracht op ‘De Verspieders Express’: HARTELIJK DANK!!!

Onder ACTUEEL staan foto’s van de OVP2014 en “De Verspieders Express”.

 
TOV club

Steeds meer kinderen geïnteresseerd in Israël

Wie denkt dat alleen volwassenen interesse hebben in Israël heeft het mis! Steeds meer kinderen willen meer weten over het land van de Bijbel. Het Tov!Club Magazine is daarvan een bewijs. Het groeiende aantal lezers maakt duidelijk dat ook kinderen zich verbonden voelen met Israël. Naast een paar duizend abonnees is het blad afgelopen Israëlzondag aan maar liefst negenduizend kinderen uitgedeeld (ook na de gezinsdienst op Israëlzondag - 5 oktober 2014 - uitgedeeld in “De Schoof”).

Het blad is dan ook een prachtig middel om uw (klein)kinderen bekend te maken met de mooie boodschap van Israël. Met prachtige foto’s en boeiende onderwerpen is het kwartaalblad voor veel kinderen een blad waar ze elke keer weer naar uitkijken. De Joodse feesten, de prachtige natuur in Israël, leuke weetjes, je vindt het allemaal in het Tov!Club Magazine.

Een abonnement op het Tov!Club blad is gratis, wel vragen we om jaarlijks een gift over te maken om het blad in stand te houden. Abonneren kan via www.tovclub.nl

Kids ExpressVEEL BEZOEKERS IN DE KIDS EXPRESS

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 mei 2014 stonden de vijf caravans op het kerkplein. Het verhaal begon spectaculair. Op een dag vinden Rob, Esmee en Rachel een caravan in het Van Dongenplantsoen bij hen in de buurt. Ze nemen een kijkje en dan… dan gaat het mis. De caravan blijkt een tijdmachine te zijn van Ralf. Ralf is een onhandige engel die de kinderen per ongeluk naar een andere tijd heeft geflitst: de tijd van de Bijbel. De kinderen komen in vijf Bijbelverhalen terecht, die wonderlijk genoeg ook te maken hebben met hun eigen leven. Dat vinden Rob, Esmee en Rachel allemaal best bijzonder, maar ze willen eigenlijk ook wel graag terug naar huis. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Ze hebben een code nodig. De kinderen, ouders, opa’s en oma’s die de Kids Express hebben bezocht mochten hen daarbij helpen. Ook mochten we gasten, kinderen en ouders uit naburige dorpen ontvangen in de Kids Express. Op www.kids-express.nl kun je de code invullen. Je krijgt dan een mooie oorkonde met je eigen naam! De bezoekers zijn de helden van dit verhaal!

Derde uitgave van 'bries'

BRIES is het relatiemagazine van Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk.

In deze bries:

  • Missionaire kanjer: Dirk de Bree
  • Interview René de Reuver & Hette Domburg. Omid en Aemro, over pionieren in de Haagse wijk moerwijk
  • De kerk uit/de kerk in',over uittreders en toedtreders
  • Missionair op de kaart
  • Een missionair recept
  • Roelof Hekman: missionair ambassadeur
  • En nog veel meer... Ook bries lezen?

Download hier de pdf.

"De Schoof top 10" op 1 januari 2011

De "wereld" sluit op de radio een jaar af met de nummer 1 van de top-2000 aller tijden. En dan is het 1 januari! Onze kerk stelde een eigen TOP-10 samen.

Welk kerklied stond op 1 januari 2011. op nummer 1, want toen begon “De Schoof Top- 10” met de meest favoriete liederen. De preek ging over het mooiste Bijbelgedeelte. Deze gezinsdienst op nieuwjaarsmorgen stelden we met heel de gemeente samen. Een uniek gebeuren! Op enkele zondagen in december lagen er flyers op de stoelen en in de kerk waarop je een favoriet lied (1 psalm – 1 gezang – 1 lied uit de Evangelische Liedbundel) kon invullen. Ook het mooiste Bijbelgedeelte kon je invullen. De flyer was ook te downloaden via deze website.

 

Heel veel liederen hadden 1 stem gekregen.

Hier volgt “De Schoof Top- 10” met het mooiste bijbelgedeelte.

Nummer 10  Lied 343 ELB (2 stemmen)         Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Nummer 9    Psalm 121    (2 stemmen)          Ik sla mijn ogen op en zie.

Nummer 8    Lied 218 ELB (2 stemmen)         Samen in de naam van Jezus.

Nummer 7    Psalm 100    (2 stemmen)          Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

Nummer 6    Gezang 457  (3 stemmen)          Heilig, heilig, heilig!

Nummer 5    Lied 376 ELB (3 stemmen)         Abba, Vader.

Nummer 4    Psalm 42      (4 stemmen)          Even als een moede hinde.

Nummer 3    Gezang 477  (4 stemmen)          Geest van hierboven, leer ons geloven.

Nummer 2    Gezang 434  (5 stemmen)          Lof zij de Heer.

Nummer 1    Psalm 84:2   (7 stemmen)          Hoe lieflijk, hoe goed is mij HEER.

 

Mooiste Bijbelgedeelte:   (3 stemmen) Johannes 3: 1-21 met name vers 16.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.