Nieuws

AVOND VAN GEBED VOOR DE VERVOLGDE KERK in DAARLERVEEN

Diverse mensen in de Bijbel bidden ’s nachts. De Heere Jezus trok zich terug om de hele nacht te bidden (Lucas 6:12). Paulus en Silas gingen om middernacht in de gevangenis in gebed (Handelingen 16:25) en de gemeente van Petrus bleef ’s nachts vol vuur bidden toen Petrus gevangen zat (Handelingen 12:5) Zij vonden de nacht bij uitstek geschikt om zich tot God te wenden. Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolg omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen keer op keer gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed (nacht van vrijdag 21 juni op zaterdag 22 juni) op diverse locaties in Nederland. Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je mee voor je broers en zusters zoals Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika of Mojtaba uit Iran?

Een mooi vervolg om elkaar – na de Week van Gebed in januari – weer te ontmoeten. D.V. Vrijdag 21 juni 2019 houden we een Avond van Gebed in “De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen. We beginnen om 19.30 uur (tot 20.30 uur). Naast GEBED voor de vervolgde kerk is er SAMENZANG, BIJBELLEZING en FILMPJES van OPEN DOORS. Na afloop is er koffie/thee met iets erbij en we praten nog even na. Open Doors roept iedereen op om te investeren in deze Avond van Gebed voor de vervolgde kerk, want gebed maakt deuren open! Het is waardevol dat u speciaal vandaag de tijd neemt om voor uw vervolgde broers en zussen te bidden.

Voor de deelnemers is er een gratis boekje van Open Doors.

U komt toch ook? Weet U welkom!

EMMAÜSWANDELING IN ’HET VEENSCHAP’

Donderdag 20 juni 2019 wordt een Emmaüswandeling gehouden voor wie de drukte van alledag even wil ‘ontvluchtten’ en zich wil laten inspireren door stiltemomenten, ontmoetingen en verhalen.

Ontdek hoek leuk het is om met een groep mensen een mooie wandeling te maken! Op een ongedwongen manier nieuwe mensen leren kennen. In de wandeling van ±4½ kilometer zijn een aantal korte stops opgenomen.

Een Emmaüswandeling is een wandel-vorm naar het gebeuren in Lucas 24:13-35, op de avond van de dag van de opstanding van Christus. We zullen tijdens de wandeling nadenken over ‘De kracht van het gebed’. Deze wandeling is een onderdeel van een DRIELUIK, want vrijdag 21 juni is het landelijk ‘De nacht van gebed’ van Open Doors en zondag 23 juni is het landelijk ‘Vluchtelingengebedsdag’ van Stichting Gave. Tijdens deze wandeling is er meer informatie over de ‘Nacht van Gebed’ en de ‘Vluchtelingengebedsdag’.

We hopen – net als bij voorgaande wandelingen – velen te mogen ontmoeten! Het verzamelpunt is op de parkeerplaats van “De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen, waar wij om 19.00 uur gezamenlijk vertrekken. Het is belangrijk om goede dichte schoenen aan te doen. Onderweg zullen we even pauzeren om wat te drinken.

Kosten: €2,50 p/p, inclusief programmaboekje en koffie of thee na afloop.

Opgave uiterlijk maandag 17 juni via verspieders.express@gmail.com We zullen dan proberen zoveel mogelijk gezamenlijk naar het startpunt te rijden.

DIENST MET VLUCHTELINGEN IN DAARLERVEEN

D.V. Zondag 23 juni 2019 – Aanvang 19.00 uur, is er een dienst met een bijzonder karakter in "De Schoof", Brugstraat 10, Daarlerveen n.a.v. de vluchtelingengebedsdag van Stichting GAVE.

In deze dienst hopen wij ook vluchtelingen te ontmoeten en luisteren naar hun verhaal. We zingen bekende liederen en de muzikale begeleiding bestaat o.a. uit keyboard, trompet en dwarsfluit. Doe mee en heb lief!

Na afloop koffie/thee en ontmoeting. Ondanks lege handen, ondanks rauw verdriet en grote verschillen, toch de ander zoeken en liefhebben. Dat is wat Jezus ons leert en wat de opdracht van de kerk is. En het is precies wat vluchtelingen nodig hebben. Eén zondag per jaar bidden we samen voor mensen die gevlucht zijn. Het thema is ‘Bid mee en heb lief’. We willen u vragen om aan te sluiten bij dat gebed. Niet alleen voor de vluchteling in uw straat, maar ook voor de vluchteling die moet overleven in kamp Moria, in landen als Pakistan, of in kampen langs de Syrische grens. We bidden om hoop en moed voor al deze mensen. Maar ook om liefde en kracht voor ons zelf, om er te zijn voor de vluchteling en Jezus’ liefde te delen. Het gebedsboekje dat Gave hiervoor ontwikkeld heeft, helpt hierbij en wordt gratis aan de deelnemers uitgereikt.

U komt toch ook? Weet u welkom!

BOEIENDE AVOND MET HELEEN BÉNARD IN DAARLERVEEN

Op donderdag 4 april is er in Daarlerveen een avond met Heleen Bénard, werkzaam bij Stichting Christenen voor Israël.

De evangelisatiecommissie van “De Kruiskerk” en “De Schoof” organiseren deze regionale avond. Het onderwerp waarover zij spreekt is “Van Pesach naar Pasen”.

De bijeenkomst vindt plaats in “De Schoof”, Brugstraat 10 in Daarlerveen. Aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel is er een collecte!

De zaal is open vanaf 19.00 uur en vooraf is er koffie en thee met iets lekkers in de stijl van Pesach. Er zijn ook Israël producten te koop, er is een boekentafel over Pesach en er zijn zelfgemaakte kaarten voor een goed doel in Israël. Ook zingen we een paar liederen onder begeleiding van gitaar.

Van Pesach naar Pasen
Heleen Bénard: “De avond gaat over Pesach, vanaf het begin van de kerkgeschiedenis, naar het Paasfeest zoals christenen het nu vieren. Christenen tonen groeiende interesse voor de seideravond, de uitvoerige liturgie van de vooravond van Pesach. Jezus vierde de seideravond met zijn discipelen aan de vooravond van Zijn lijden en sterven. En het was tijdens de seideravond dat Hij het ongezuurde brood brak, de matse, en de beker doorgaf aan zijn discipelen.” We hopen – net als destijds toen we het Poerimfeest hebben gehouden in Daarlerveen – weer velen te mogen ontmoeten. Deze avond is in de kerkzaal en de nevenruimten van ‘De Schoof’. Welkom bij ‘Van Pesach naar Pasen’.

Marcus Passie in “De Schoof”

Geen preek, geen overdenking, maar voorlezen en gemeentezang.

Zondag 14 April (Palmpasen) is er een Marcus Passie in “De Schoof”, Brugstraat 10 te Daarlerveen. Aanvang: 19.00 uur.

Simpel? Welnee. De zingende gemeente vertolkt de gevoelens die de voorgelezen Bijbeltekst over Jezus’ lijden oproept. Gemeenteleden zijn voorlezer, de predikant is organist en de gemeente het koor. De woorden uit de Bijbel staan centraal, maar ook de gemeente zingt veel Bijbelwoorden.

We hebben gezocht naar liederen die direct aansluiten bij de net gelezen Bijbelwoorden. We hopen velen te mogen ontmoeten om – in de Marcus Passie – onze dankbaarheid te tonen om de verlossing door Christus. Het is een mooie voorbereiding op de Stille Week en Pasen. Er wordt gebruik gemaakt van de beamer – waarop alle teksten en liederen worden getoond – en na afloop is er ontmoeting met koffie en thee. De kerk is open.

Welkom!

Paastour met Gerald & Nelinda Troost – 12 april Daarlerveen

Het paasconcert is een intiem en sfeervol concert voor de hele familie. Jong en oud zullen aangesproken worden door prachtige, persoonlijke liederen die Gerald, Nelinda en aanvullende musici ten gehore zullen brengen. Een sfeervolle avond, waarbij Gerald en Nelinda je meenemen op weg naar Pasen. Kortom: Een intiem en sfeervol concert met een duidelijke paasboodschap. Het concert duurt ongeveer 120 minuten incl. pauze.

Beleef een indringend concert met Gerald & Nelinda Troost, samen met professionele gastmuzikanten. Het programma is geschikt voor het hele gezin en zal bestaan uit ontroerende solo’s over het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Ook is er gelegenheid om samen te zingen! De opstanding van Jezus is een keerpunt in de geschiedenis en nog steeds actueel. Jezus gaf 100% voor jou. Er is hoop voor jouw leven. Er is toekomst voor de wereld!

Naast bekende liedjes als ‘100%’, ‘Stille zaterdag’ en ‘O hoofd vol bloed en wonden’ zullen Gerald en Nelinda ook een voorproefje laten horen van de nieuwe cd die onlangs is opgenomen in Amerika. Wees welkom met je hele gezin en reserveer tijdig je kaarten.

Datum 12 april 2019
Waar GVK de Kruiskerk, Kerkstraat 1, Daarlerveen
Tijd 19.30 – 22u Kosten € 5,- p.p.
Reserveren https://www.zingenindekerk.nl/gospel/paastour-met-gerald-troost

Interkerkelijke koffie ochtend, woensdag 27 maart 2019

Waar Kerkelijk Centrum het Anker,
Hoofdstraat 35, Vroomshoop

Thema Uit de verf komen

Spreekster Tineke van der Schee

Aanvang 9.30u, de koffie staat klaar om 9.15u Er is kinderoppas

Achtergrond, Interkerkelijke koffie-ochtend

2x per jaar wordt er een interkerkelijke koffiemorgen georganiseerd. Inmiddels hebben zich de volgende kerken uit Vroomshoop en Daarlerveen hierbij aangesloten: hervormd, gereformeerd, baptist, pinkster en katholiek. De kerk waarin het gehouden wordt rouleert.

Het zijn fijne ochtenden die heel opbouwend zijn voor je geloofsleven. Er komt een spreek(st)er die over een bepaald onderwerp gaat vertellen. Verder wordt er gebeden en gezongen. Natuurlijk allemaal onder het genot van een kop koffie met eigen gebakken lekkere dingen.

Het doel van de werkgroep is om gastvrij te zijn; dat de vrouwen die komen, zich thuis voelen. Er wordt veel aandacht besteed aan de aankleding van de zaal. De werkgroep maakt ook zelf artikelen die tijdens de pauze verkocht worden. De opbrengst is voor de onkosten van de ochtend.

Het meest bijzondere van deze ochtenden is; dat je met veel vrouwen uit verschillende kerken bij elkaar bent. Kerkmuren vallen weg. Het gaat allemaal om die ENE God! Daarbij leren we ook van elkaar. Kortom: het is zeker de moeite waard om de koffiemorgen te bezoeken.

SENIORENMIDDAG IN DAARLERVEEN

Een feestelijke middag voor alle senioren uit Daarlerveen en omstreken komt er weer aan. Beide kerken “De Schoof” en “De Kruiskerk” Daarlerveen – in samenwerking met ‘Welzijn Ouderen Daarlerveen’ – starten vijf jaar geleden met deze middagen. Inmiddels is het niet alleen voor senioren uit Daarlerveen, maar mogen we ook mensen uit omliggende plaatsen ontmoeten.

Woensdag 13 februari 2019 is de SENIORENMIDDAG in “De Kruiskerk”, Kerkstraat 1 te Daarlerveen. Aanvang: 14.00 uur. Dit alles voor een vrije gift. We hopen weer een gezellige middag te hebben met wederom veel bezoekers.

We gaan dan terug in de tijd met ‘Vassies van vroeger’. Al vele jaren maakt het duo Tiz’nix nostalgische (meezing-)muziek voor senioren. Bovendien zingen ze ook graag ‘vassies’ in onze eigen, mooie streektaal. Ook de oude beelden die we daarbij zien, zijn voor velen herkenbaar.

Vooraf is er weer koffie/thee en iets lekkers erbij. Iedereen is van harte welkom! Meer informatie over de seniorenmiddagen bij Roelof Hekman, 0546-643151.

SENIORENMIDDAGEN GENOMINEERD VOOR OVP2018

SENIORENMIDDAGEN DAARLERVEEN is genomineerd voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2018. Hier zijn we heel blij mee. In november 2013 begonnen de kerken “De Schoof” en “De Kruiskerk” in Daarlerveen, in samenwerking met “Welzijn Ouderen Daarlerveen” met de eerste seniorenmiddagen.

Download hier de bijlage om rechtstreeks te stemmen of ga naar www.overijsselsevrijwilligersprijs.nl (ga dan naar: Stemmen / Organisaties / Hellendoorn / Seniorenmiddagen Daarlerveen)

Stem mee en geef het door aan allen die u kent!

KRATTEN MET LEVENSMIDDELEN IN POLONAISE NAAR DE KERK

Gemeente Groei Groep “De Schoof” en Alpha Groep “De Kruiskerk”/“De Schoof” in Daarlerveen hebben op zaterdag 16 december 2018 een Do-Event georganiseerd. Dit houdt in dat we niet alleen Bijbelstudie houden, maar ook praktisch bezig willen zijn. Op 12, 13 en 14 december zijn er op basisschool “De Veenbrug” levensmiddelen ingezameld voor de actie ‘Samen voor de voedselbank’.

Maar liefs tien volle kratten is het fantastische resultaat. Vrijdagmiddag was RTV-Oost aanwezig en samen met Esther Rikken en de leerlingen van groep 7 en 8 zijn de volle kratten in polonaise naar “De Schoof” gebracht. De inzamelingsactie is op zaterdag 15 december in de kerk “De Schoof”, 200 meter verderop, voortgezet. De kerk was op zaterdag ook open voor een gesprek en/of een kop koffie/thee. In totaal zijn 34 grote kratten met boodschappen ingezameld en ontvingen we één krat vol met Douwe Egberts punten, die omgezet worden in pakken koffie voor de voedselbank Hellendoorn. De inzameling van Douwe Egberts punten gaat in 2019 gewoon door, want inzameldozen staan in “De Kruiskerk”, Kerkstraat 1, Daarlerveen, “De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen en Kulturhus ’t Trefpunt (ingang winkeltje), G. Nijlandstraat 2, Daarlerveen.

Ook is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij Stichting Handicamp. Deze volledig op mindervaliden aangepaste reuzencamper stond tijdens de inzameling op het kerkplein. Hun jaarlijkse collecte in de gemeente Hellendoorn is in de week van 20 tot 26 januari 2019. Hartelijk dank voor het enthousiasme en het massaal meedoen aan dit vijfde Do-Event.

Wij hopen ook in 2019 weer een Do-Event te houden, maar voor wie niet zolang kan wachten: Welkom bij de Gemeente Groei Groep avonden. Op www.pgdeschoof.nl staan alle avonden en thema’s vermeld en medio 2019 volgt er meer over de nieuwe Alpha cursus die in september start.

GEZAMENLIJK ZONDAGSBLAD

Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de Protestantse Kerk informeert en inspireert betrokken kerkmensen in Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Onlangs was verslaggever Leo Polhuys in Daarlerveen voor een reportage over ‘Bidden langs het kanaal’.

Download hier de Kerstspecial van het Gezamenlijk Zondagsblad. Ook in 2019 verschijnen er artikelen over ‘Welkom in de kerk’ vanuit onze regio.

In het magazine ‘Zomer in Twente’, 2e jaargang dat medio mei/juni 2019 verschijnt, zal de evangelisatiecommissie van beide kerken in Daarlerveen een bijdrage leveren.

SENIORENMIDDAG IN DAARLERVEEN IS EEN FEEST DER HERKENNING

Bijna 100 mensen waren op woensdagmiddag 21 november 2018 in “De Schoof” en hebben genoten van een mooie en gezellige middag. Verhalen vertellen en gedichten voordragen is een oude traditie. Zolang er mensen zijn, vertelt men elkaar verhalen en/of gedichten. Men luisterde geboeid naar Anna Geerdink.

Deze middag mag met recht weer een succes genoemd worden. “De Schoof” en “De Kruiskerk” kunnen terugzien op een goed bezochte elfde seniorenmiddag, waar ook mensen uit omliggende plaatsen aanwezig waren. Er vinden steeds meer uitwisselingen plaats met de dorpen die aan het kanaal liggen. Zo ontstaat er een mooie samenwerking. We begonnen met het prachtige lied ‘Samen in de naam van Jezus’ en gebed. Voor de pauze vertelde Anna Geerdink een aantal verhalen en er waren prachtige gedichten die de nodige humor hadden. Ze doet alles in de eigen ‘moodersproake’.

Eén van de verhalen was van een reisje naar Londen. Ook was er uitleg over haar klederdracht. Boeiend en leerzaam waren de verhalen en dichten over ‘Bruggenbouwen’, ‘Brief schrijven of Mailen/Appen’ en ‘Vrijwilligers’. Bruggenbouwers en vrijwilligers zijn onmisbaar en een brief schrijven heeft meer waarde dan een snelle mail of appje.

Hoi Centraal was ook aanwezig en heeft opnames gemaakt. Niemand had bezwaar, want AVG en privacy kennen we niet in onze ‘moodersproake’ zei iemand. De Twentse Marktbakker, die elke woensdagmorgen aan de Spoorstraat in Daarlerveen staat heeft ons van lekkere koeken voorzien. Aan het einde van de middag zongen we ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ en dankten wij onze Hemelse Vader voor deze middag.

We zien nu al uit naar de volgende gezamenlijke bijeenkomst, die D.V. woensdag 13 februari 2019 wordt gehouden in “De Kruiskerk”.

“BIDDEN LANGS HET KANAAL” TIJDENS WEEK VAN GEBED

Tijdens de Week van Gebed zijn er zes avonden “Bidden langs het kanaal”. Handelingen 16 vers 13 was vorig jaar de aanleiding. In Vriezenveen, Daarlerveen, Vroomshoop, Geerdijk en Beerzerveld staan kerken langs het kanaal. Iedere kerk werkt een eigen programma van circa 45 minuten uit. ‘Recht voor ogen’ is het centrale thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De gebedsweek vindt plaats van 20 tot en met 27 januari 2019. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad of dorp, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ieder die mee wil bidden, mee wil zingen tijdens “Bidden langs het kanaal” is hartelijk welkom.

STARTDIENST op Zondag 20 januari – Let op: Aanvang 19.00 uur
“De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen.
Na afloop is er koffie/thee en tijd voor ontmoeting.

Maandag 21 januari – Aanvang: 19.15 uur
Sint Willibrordus, Schoolstraat 80, Geerdijk.

Dinsdag 22 januari – Aanvang: 19.15 uur
Hervormde Kerk, Westerweg 38, Beerzerveld.

Woensdag 23 januari – Aanvang: 19.15 uur
“Het Anker”, Hoofdstraat 35, Vroomshoop.

Donderdag 24 januari – Aanvang: 19.15 uur
“De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen.

Vrijdag 25 januari – Aanvang: 19.15 uur
“Westerkerk”, Kanaalweg-Zuid 7, Vriezenveen.

SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK in DAARLERVEEN

De Gemeente Groei Groep Daarlerveen en de Alpha Groep ”De Kruiskerk”/”De Schoof” organiseren voor de 5de keer een Do-Event.

Basisschool “De Veenbrug” doet ook weer mee. RTV Oost coördineert voor de laatste keer deze actie. In samenwerking met de voedselbank Hellendoorn gaan we in Daarlerveen op zaterdag 15 december 2018 zoveel mogelijk levensmiddelen inzamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 december nemen kinderen van “De Veenbrug” levensmiddelen mee naar school. Kinderen uit de bovenbouw zullen helpen om op vrijdagmiddag het ingezamelde voedsel naar “De Schoof” te brengen.

De opbrengst uit Daarlerveen gaat rechtstreeks naar de voedselbank Hellendoorn. Het inzamelen kunnen we als Gemeente Groei Groep en Alpha Groep niet alleen… Doe je mee om van deze actie een succes te maken? De voedselbanken hebben een boodschappenlijstje samengesteld met producten waaraan het grootste tekort is, zoals pasta, rijst of couscous, groenten of peulvruchten in blik, maaltijdsoep in blik, houdbare halfvolle melk, koffie of thee. Natuurlijk zijn andere boodschappen ook welkom!

“De Schoof” aan de Brugstraat 10 te Daarlerveen staat van 10.00 uur tot 14.30 uur open. Op zaterdag 15 december is het ook mogelijk om een extra gift te geven voor de voedselbank en/of een kopje koffie/thee te drinken in de kerk.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens deze actie ‘Samen voor de voedselbank’!

DE HANDICAMPER KOMT IN DAARLERVEEN

In de week 20 tot 26 januari 2019 is de jaarlijkse collecte van Stichting Handicamp, die dit jaar 30 jaar bestaat. De volledig op mindervaliden aangepaste reuzencamper komt naar Daarlerveen om de collecte in Daarlerveen en Daarle te ondersteunen.

Op zaterdag 15 december van 10.00 tot 14.30 uur – tijdens de voedselinzameling van de Gemeente Groei Groep Daarlerveen en de Alpha Groep Daarlerveen voor de voedselbank Hellendoorn – staat de camper op het kerkplein van “De Schoof”, Brugstraat 10 in Daarlerveen.

De camper kan bezichtigd worden en er zijn mensen aanwezig die uitleg kunnen geven over de camper en de manier van reizen met de camper. Het reis programma is aanwezig en ook de mogelijkheid om de camper als groep te gebruiken wordt uitgelegd. De opbrengt van de collecte wordt gebruikt om de camper op de weg te houden. Samen met u maakt Handicamp Outdoor het voor mensen met een lichamelijke beperking mogelijk, om avontuurlijk en betaalbaar van een onvergetelijke kampeervakantie te kunnen genieten.

Handicamp Outdoor is onderdeel van Stichting Handicamp Overijssel. De stichting bestaat dankzij een grote groep vrijwilligers, sponsors en donateur. U bent van harte welkom om de camper te bezichtigen. De kerk is ook open en als Gemeente Groei Groep Daarlerveen en Alpha Groep Daarlerveen nodigen wij u van harte uit voor een kopje koffie of thee.

WELK TEKEN GAF GOD AAN NOACH NA DE ZONDVLOED?

In een volle kerkzaal van ‘De Schoof’ in Daarlerveen was donderdag 1 november 2018 voor de negende keer de grote Bijbelquiz. De meeste deelnemers vormen met z’n drieën een team. ‘Huis van Gebed-Daarlerveen’ doet bijvoorbeeld mee, de Bijbelkring ‘De Schoof’, een team ‘Psalm 151’, liefst twee teams van de kerkelijke vrouwenvereniging ‘Servio’, het interkerkelijk koffieochtend team, het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal, maar er waren ook families die teams vormden en zelfs een team ‘Last-Minute’ was present.

Teams en individuele spelers uit Daarlerveen en omgeving vulden de kerkzaal en beleefden een prachtige avond. Voor het spel begint is er een opwarmertje met prachtige beelden uit het land van de Bijbel en vioolspeler Boris Savchuk. Er werden enkele kerkelijke liederen gezongen en een Bijbellezing: Marcus 10:46-52. Dan gaat de beamer aan en komen de quizformulieren op tafel.

Een deel van de meerkeuzevragen worden aangekondigd met filmpjes. Het dorsen van graan, Bert en Ernie, het leger des Heils en een lego-filmpje waren tevens een kleine adempauze. De vragen zijn afgeleiden van de filmpjes. Gelukkig waren er ook makkelijke vragen en de populariteit van de quiz in Daarlerveen groeit elk jaar. Natuurlijk was er een leuke prijs voor de individuele winnaar en het winnende team.

Volgend jaar is de tiende editie op donderdag 31 oktober 2019, de donderdag na de Nationale Bijbelzondag. Hier hopen we een groot feest van te maken. Aan het eind van de avond zingen we nog een lied op de melodie van het Israelisch volkslied, praten we nog wat na en gaat iedereen huiswaarts met een goed gevulde goodiebag. Volgend jaar weer een nieuwe quiz met een nieuw thema!

We zien u graag ‘terug’ in ‘De Schoof’ in Daarlerveen!

GEMEENTE GROEI GROEP “DE SCHOOF”

Dit jaar gaat de Gemeente Groei Groep aan de slag met een prachtig thema: ‘Sterk en moedig als Jozua’. We komen – op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur – bij elkaar.

‘Sterk en moedig als Jozua’ bestaat uit 10 avonden. Daarnaast organiseren wij een Do-Event en een Bijbelse wandeling op een mooie locatie. Alvast een inkijkje in het materiaal?

Download hier het programma en de preview In de hal van de kerk liggen flyers en een inkijkexemplaar.

Weet je welkom!

OPENLUCHT-EVENT OP HET SCHOOLPLEIN

Het openlucht-event van zondag 27 mei 2018 om 17.00 uur had als thema: “Iedereen is nodig!” En dat straalde de openluchtdienst ook uit. Iedereen was welkom, binnen en buiten de kerk. Het zonnige weer en de makkelijke liederen zorgden voor een laagdrempelige dienst met inhoud.

Na afloop was er tijd voor ontmoeting met koffie, thee, fris en broodjes. De laatsten gingen om 19.00 uur huiswaarts.

Bram & Janine Lemans uit Vriezenveen begeleiden de zang en zongen ook voor- en met ons. Zomaar een paar regels uit de tekst van JOP – de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – die een dag later belden om aandacht aan deze dienst te besteedden.

Zaterdag 2 juni was er een netwerkdag Kerk & School in Barneveld. Een dag voor pioniersteams, kerkelijk werkers en jeugdwerkers. Daar komt deze openluchtdienst weer langs en kan mogelijk dienen tot inspiratie voor andere gemeenten. Op de JOP netwerkdagen is er gelegenheid voor ontmoeting en toerusting. Tijdens en tussen de programmaonderdelen is er voldoende tijd voor uitwisseling en gesprek.

Het volgende openlucht-event op het schoolplein is op zondag 25 augustus 2019.

GENIETEN VAN DE PAULUS-WANDELING LANGS DE REGGE

Woensdagavond 23 mei 2018 was er een Paulus-wandeling langs de Regge. Vier kilometer wandelen en je laten inspireren door stiltemomenten, ontmoetingen en gesprekken. Het was mooi weer en we mochten weer nieuwe mensen ontmoeten. In deze wandeling, n.a.v. Handelingen 27, waren een aantal korte stops opgenomen.

Wat beleefde- en voelde Paulus, toen hij op zee in zwaar weer kwam? De vragen en omgeving sloten mooi op elkaar aan! Halverwege was er een pauze en na afloop was er koffie en thee met koek. Om 22.00 uur gingen we weer richting Daarlerveen.

Gezien de reacties komt er zeker een vervolg in het nieuwe seizoen. Wij hopen je dan ook ‘weer’ te mogen ontmoeten! Wil je op de hoogte blijven van de wandelingen? Mail dan even naar verspieders.express@gmail.com en we houden je op de hoogte!

AVOND VAN GEBED VOOR DE VERVOLGDE KERK

Vrijdagavond 1 juni 2018 was er een Avond van Gebed voor de vervolgde kerk in ‘De Schoof’. De dienst stond in het teken van de gemeente die ’s nachts vol vuur bleef bidden toen Petrus gevangen zat (Handelingen 12:5) Zij vonden de nacht bij uitstek geschikt om zich tot God te wenden. Mooi om elkaar – voor het eerst bij een Avond van Gebed – te ontmoeten rond zang, woord en gebed. Iedereen kreeg een gebedsboekje van Open Doors en we keken naar twee indrukwekkende filmpjes uit Centraal-Azië en India waar de kerk wordt vervolgd.

Fijn dat er ook gasten naar Daarlerveen waren gekomen. Zo hoorden we een vluchteling, die twee jaar geleden christen is geworden, in zijn eigen taal bidden. Handelingen 2 (vers 11b) zat gewoon naast je in de kerk. Na afloop gesproken en hij had gebeden voor zijn broer en zus. De twee filmpjes over de vervolging waren voor hem heel actueel. ‘Jullie kunnen elke zondag tweekeer naar de kerk, maar jullie gaan niet. Wij wilden graag naar de kerk, maar konden niet.’ ‘We zijn niet negatief over de toekomst van de kerk. Mensen gaan tegenwoordig niet meer omdat het moet, maar omdat ze willen.’

Na afloop was er koffie/thee met iets erbij en praten we nog even na. Omdat we steeds vaker gasten ontvangen is gekozen voor de naam: Gebedskring ‘Huis van Gebed – Daarlerveen’ (n.a.v. Marcus 11 vers 17a).

Weet je welkom!

FEESTELIJKE UITREIKING CHEQUES

Donderdagavond 31 mei 2018 was het gezellig druk in Vriezenveen. Vertegenwoordigers van missionaire-, evangelisatie- en diaconale doelen uit Twenterand waren naar De Akker gekomen. Christelijk boekenhuis De Akker en Stichting de Zaaier keerden een deel van de winst uit aan goede doelen van diverse instellingen uit Twenterand.

Op feestelijke wijze en onder grote belangstelling zijn de cheques aan de vertegenwoordigers van de goede doelen overhandigd. Namens de ‘Verspieders Express’ ontvingen we tien cheques die we bij De Akker kunnen verzilveren voor muziek- en liedbundels ‘Op Toonhoogte’. Deze bundel is een revisie van de vorige editie. De HGJB heeft de liederen zorgvuldig geselecteerd op inhoud en op waarde voor verschillende generaties in de kerk. De liederen zijn onder gebracht in verschillende rubrieken, zodat de liederen ook de verschillende geloofselementen weerspiegelen en met name door jongeren steeds vaker als vervanger voor de ‘Opwekkingsbundel’ wordt gebruikt.

Het uiteindelijke resultaat is een bundel met circa 570 liederen. Bekende Psalmen in diverse uitvoeringen, ‘Klassiekers’ uit de kerkelijke traditie, Liedboek voor de Kerken, Zingend Gezegend, Hervormde Bundel 1938, Johannes de Heer, kinderliederen en liederen van Sela zijn opgenomen.

Deze bundel kunnen we ook in Daarlerveen goed gebruiken bij Gebedskringen en huis-groei-groepen. Na het uitdelen van de cheques is er een groepsfoto gemaakt en kon men, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig napraten.

ISRAËL-NIEUWS VIA WHATSAPP

De Whatsappservice met Israël-nieuws is een groot succes. Binnen twee jaar bereikten we in 2018 de mijlpaal van 5.000 mensen. Die ontvangen elke dag maximaal twee nieuwsberichten over Israël.

Christenen voor Israël startte met de Whatsappservice omdat er vaak weinig aandacht is voor positief nieuws uit Israël, terwijl dat er juist wel is.

Abonneren op de Israël-nieuwsdienst via Whatsapp is gratis en kan in twee eenvoudige stappen. Voeg het nummer 06-58888171 toe aan je contacten en app vervolgens de tekst ‘Israëlnieuws aan’ naar dit nummer. Je ontvang dan dagelijks maximaal twee nieuwsberichten over Israël via Whatsapp. Andere abonnees kunnen jouw telefoonnummer nooit zien, want we sturen onze berichten via een privélijst. Wie Israël zegent, wordt zelf gezegend. (Genesis 12:2 en 3).

BIJBELQUIZ VOOR 9E KEER IN DAARLERVEEN

Donderdag 1 november 2018 zal in “De Schoof” de jaarlijkse Bijbelquiz worden gespeeld. Ieder jaar zijn de Bijbelquizzen een groot succes. De quiz is weer mooi vormgegeven met illustraties en filmpjes. Goed voor een avondje ontspanning en leren rondom de Bijbel!

De avond begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur afgelopen. Toegang is gratis. Wel is er een collecte!!! Met uw aanwezigheid en deelname zal het weer een prachtige avond worden. Hier kunt u het opgave formulier voor teams downloaden.

GEBEDSKRING ‘HUIS VAN GEBED – DAARLERVEEN’

Iedereen is hartelijk welkom bij de gebedskring. In het nieuwe seizoen is het thema ‘RECHT DOOR ZEE’. We komen maandelijks – op dinsdagavond van 19.15 uur tot 19.45 uur in “De Schoof” – bij elkaar. Dit seizoen willen we iedere maand een vertegenwoordiging uitnodigen van de verschillende geledingen van het kerkenwerk. Het gebed wordt dan gericht op een bepaald thema, passend bij de groep die uitgenodigd wordt.

Waarom met anderen bidden? Het is Jezus zelf die aan het gezamenlijk bidden een geweldige belofte verbindt: ‘Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matteüs 18:19-20).

Wat gebeurt er op een gebedskring? We komen samen om uit de Bijbel te lezen, we gaan samen bekende liederen zingen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ (via De Akker en Stichting de Zaaier heeft de ‘Verspieders-Express’ 25 gratis nieuwe bundels gekregen die we gebruiken). Er is een korte overdenking en we geven elkaar de gelegenheid om hardop te bidden en/of om in stilte met ons mee te bidden. Alleen meezingen kan ook, want kerkvader Augustinus heeft eens gezegd: ‘Zingen is twee keer bidden’. Er wordt voor het plaatselijk kerkenwerk gedankt en gebeden, voor lief en leed in de gemeente, jongeren, zieken, onze vervolgde broers en zussen in het geloof, voor het volk Israël en voor overige zaken die aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier. Download hier het programma. In de hal van de kerk liggen gebedsboekjes, waar het thema verder is uitgewerkt en er staan gebedspunten in. Neem een exemplaar mee uit de display. Weet je welkom!

STAGELOPEN BIJ JOZUA

Na de succesvolle wandeling in mei is er maandag 10 september 2018 weer een Bijbelse wandeling – van 3 kilometer – voor wie de drukte van alledag even wil ‘ontvluchten’ en zich wil laten inspireren door stiltemomenten, ontmoetingen en verhalen.

In deze wandeling ‘Stagelopen bij Jozua’ ontmoeten wij de twaalf verspieders. Ontdek hoe leuk het is om met een groep mensen een mooie wandeling te maken! Op een ongedwongen manier nieuwe mensen leren kennen en je laten inspireren door verhalen. Het verzamelpunt is op de parkeerplaats bij de ingang van “De Veenbrug”, Gerhard Nijlandstraat 4, Daarlerveen, vanwaar we om 19.15 uur gezamenlijk vertrekken naar het startpunt aan de Regge.

De route gaat over een verhard wandelpad langs het water. Onderweg zullen we even pauzeren om wat te drinken en na afloop is er koffie of thee en een aandenken Voor de onkosten wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd.

De organisatie is in samenwerking met de kerken in Daarlerveen. Opgave vóór maandag 10 september via verspieders.express@gmail.com Via dit mailadres kun je ook een gratis proefexemplaar aanvragen over Jozua.

SAMEN NAAR DE POLDER & DE IJSSELLINIE

September, Oktober en November staan bol van acties die de fruitcommissie “De Schoof” gaat organiseren. Maar dat doen we niet alleen!

Ben jij iemand die het leuk vindt om buiten aan het werk te zijn of mensen te laten meegenieten van je kennis en enthousiasme? Nieuwe mensen ontmoeten en leren kennen? Steeds meer mensen gaan vrijwillig een zaterdag boompjes kappen op de heide of een zaterdag zwerfvuil zoeken in de bossen.

Zin om zaterdag 8 september peren te plukken met “De Schoof” in de polder? Of op een doordeweekse dag peren of appels te plukken tussen de bunkers aan de IJssellinie? Vorig jaar gingen 46 mensen een dagje peren of appels plukken. Bij deelname ontvang je een prachtige oorkonde en je steunt hiermee diverse activiteiten.

Door een mail te sturen naar fruitcommissie.deschoof@gmail.com ontvang je alle informatie van dit unieke dagje in de polder en/of langs de IJssellinie. Download hier het totale programma. Hier staat ook een overzicht van de overige plukdagen en activiteiten. Weet je welkom!

GEZINSDIENSTEN

Op de volgende zondagen is er een gezinsdienst in “De Schoof”

Zondag 23 september 2018 – 9.30 uur Kerkproeverij

Zondag 7 oktober 2018 – 9.30 uur (Israëlzondag). Deze dienst zal door de commissie Kerk & Israël worden samengesteld.

Woensdag 7 november 2018 – 19.00 uur (Dankdag)

Dinsdag 25 december 2018 – 9.00 uur & 10.30 uur (1e Kerstdag)

Woensdag 13 maart 2019 – 19.00 uur (Biddag)

Donderdag 18 april 2019 – 19.30 uur (Vesper)

Zondag 21 april 2019 – 8.45 uur & 10.15 uur (1e Paasdag)

Maandag 22 april 2019 – 9.30 uur (2e Paasdag/Zangdienst)

Donderdag 30 mei 2019 – 9.00 uur (Hemelvaartsdag)

Zondag 9 juni 2019 – 9.30 uur (1e Pinksterdag)

Zondag 25 augustus 2019 – 17.00 uur organiseert de evangelisatiecommissie een openluchtevent op het schoolplein.

GELOVEN OP MAANDAG & BIJBELKRING

In de maanden september tot en met april, houden wij eens per maand Geloven op Maandag (GOM) en Bijbelkring. Deze vindt plaats in de consistorie van “De Schoof”. Om 9.30 uur is er koffie en thee en beginnen we. Het streven is dat we uiterlijk 11.30 uur stoppen. Elkaar ontmoeten rondom de Bijbel is verrijkend. Misschien bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom! Noteer alvast de data in het nieuwe seizoen op de kalender/in de agenda!

Geloven op Maandag (GOM) start maandag 10 september 2018.
We proberen met elkaar Bijbelse onderwerpen in de actualiteit te bezien, en actuele onderwerpen in Bijbels licht te zien. Het eerste thema ‘Joden’ is gelijk al boeiend!

Bijbelkring op woensdag start woensdag 3 oktober 2018.
Dit winterseizoen staat de eerste brief van Johannes uit de Bijbel centraal.

DEEL JE KOPJE KOFFIE MET IEMAND ANDERS

We hopen dat zoveel mogelijk mensen hun gespaarde Douwe Egberts waardepunten uit de keukenlade halen en deze schenken aan de gezamenlijke actie van Douwe Egberts, Alpha Groep Daarlerveen en Gemeente Groei Groep Daarlerveen.

In december zet Douwe Egberts de ingezamelde waardepunten om in pakken koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kan de voedselbank Hellendoorn wekelijks pakken koffie uitdelen. Douwe Egberts steunt deze actie want het merk – dat inmiddels 265 jaar bestaat – wil mensen dichterbij elkaar brengen.

Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt. Koffie is veelal een zeldzaam geschonken product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd.

Doe dus allemaal mee gedurende het hele jaar – alleen of met vrienden en kennissen – en doneer uw D.E waardepunten aan deze mooie actie!

Meedoen? Heel graag! Inzameldozen staan in “De Kruiskerk”, “De Schoof” en Kulturhus ’t Trefpunt (ingang winkeltje).

10e OUDERENMIDDAG met ‘DE KAKELKONTJES’

In november 2013 begonnen de beide kerken “De Schoof” en “De Kruiskerk” Daarlerveen, in samenwerking met ‘Welzijn Ouderen Daarlerveen’ met de eerste ouderenmiddag. Bijna 100 personen waren op woensdag 7 februari in “De Kruiskerk” voor de tiende editie.

Er was koffie/thee met koek, begonnen met gebed en zongen het lied ‘Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader’. Daarna genoten we van de oude en mooie verhalen van ‘De Kakelkontjes’ en hoorden we hoe ze aan die naam zijn gekomen. Na een korte pauze met koffie/thee en heerlijke chocolaatjes, gesponsord door de Jumbo Westerhaar, was het lachen met de Honeymoonquiz. We leerden vier Daarlerveense echtparen wat beter kennen en er waren wel heel bijzondere prijzen. Van een rijsttafel voor twee personen tot een pannenset en een weekend voor twee personen. De poedelprijs was helpen bij het opruimen en dat is ook gedaan.

Als u aanwezig was, dan weet u wie deze echtparen waren. Na even bijkomen van dit onderdeel was het een halfuurtje ‘liedjes uit de oude tijd’. Niet alleen de liedjes, maar ook de bijbehorende creaties brachten de lachspieren aardig los. We kunnen terug zien op een mooie en gezellige middag, waar de ontmoeting de boventoon voerde. Aan het einde dankten wij onze hemelse Vader voor deze middag.

Op woensdag 21 november 2018 is de volgende ouderenmiddag in “De Schoof”, Brugstraat 10 te Daarlerveen. Aanvang: 14.00 uur. Vooraf is er weer koffie/thee en iets lekkers erbij. Dit alles voor een vrije gift. Iedereen is van harte welkom!

IN ACTIE VOOR ALEH

Het is feest! In 2018 is Israël jarig en bestaat zeventig jaar. Een jarige krijgt cadeaus. Als Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal (IPHN) willen wij Israël een speciaal cadeau geven. Samen sparen we zodat Aleh hulp en liefde kan geven aan gehandicapte kinderen.

Meedoen met een ‘diaconaal’ project? Of wil je meer weten over dit mooie project en/of wil je mee sparen? Neem dan contact op met het IPHN (Roelof Hekman, 0546-643151). Als IPHN danken wij de diaconie “De Schoof” voor de toezegging van de diaconiecollecte voor dit project op Israëlzondag 7 oktober 2018.

Meer over Aleh op www.aleh.nl

VIJF AVONDEN “BIDDEN LANGS HET KANAAL”

Vijf kerken langs het kanaal waren een avond (22 t/m 26 januari 2018) open in de Week van Gebed. Vijf avonden ‘bidden langs het kanaal’ met 162 deelnemers.

Handelingen 16 vers 13 was de aanleiding. We lezen daar dat Paulus in Filippi is. ‘En op de dag van de sabbat gingen velen de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvind’. Veel mensen mochten we één of meerdere avonden verwelkomen.

Christenen die in de Week van Gebed bidden voor eenheid. Eenheid geeft groei en dat mochten we ervaren! Van groep acht tot in de tachtig bezochten de avonden. De start was in Beerzerveld en we sloten ‘bidden langs het kanaal’ af in Vroomshoop. Daartussen was er een avond in Daarlerveen, Vriezenveen en Geerdijk.

Naast gebed was er samenzang, Bijbellezing en iedere avond had een ander thema en een andere invulling en was afkomstig van christenen uit het Caribisch gebied. Zo was er in Daarlerveen een keten van eenheid, konden we kijken naar de zandtovenaar en waren we via beeld en geluid één met de vervolgde kerk. In de Geerdijk begroeten we elkaar met vrede en in Vriezenveen was ‘Evidence’ aanwezig om elke liederen te zingen. Het centrale thema ‘recht door zee’ in Daarlerveen haakte aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen.

Ook na de Week van Gebed bent u van harte welkom bij de gebedskring.

GESLAAGD DO-EVENT IN DAARLERVEEN

Groei Groep “De Schoof” en Alpha Groep “De Kruiskerk”/“De Schoof” hebben op zaterdag 9 december 2017 een Do-Event georganiseerd.

Dit houdt in dat we niet alleen Bijbelstudie houden, maar ook praktisch bezig willen zijn. Dit jaar deed basisschool “De Veenbrug” ook mee. Op 6, 7 en 8 december is in school voedsel ingezameld en op vrijdagmiddag 8 december hebben de leerlingen van groep 8 de gevulde kratten naar “De Schoof” gebracht. RTV Oost coördineerde opnieuw deze actie ‘Samen voor de voedselbank’.

In Daarlerveen was op zaterdag 9 december “De Schoof” open om zoveel mogelijk levensmiddelen te verzamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. De kerk was ook open voor een gesprek en/of een kop koffie/thee. In totaal zijn 34 grote kratten met boodschappen ingezameld en ontvingen we diverse giften en heel veel Douwe Egberts punten voor de voedselbank Hellendoorn. (24 kratten in 2014, 30 kratten in 2015 en 31 kratten in 2016).

Hartelijk dank voor het enthousiasme en het massaal meedoen aan dit vierde Do-Event van de Groei Groep en Alpha Groep. Wij hopen ook in 2018 weer een Do-Event te houden, maar voor wie niet zolang kan wachten: Welkom bij de Groei Groep avonden. Op www.pgdeschoof.nl staan alle avonden en thema’s vermeld.

KERK IS OPEN VOOR GEZELLIGE SLACHTVISITE

108 personen waren op woensdag 15 november 2017 in “De Schoof” en hebben genoten van een mooie en gezellige slachtvisite. Deze ouderenmiddag was weer een initiatief van de beide kerken in Daarlerveen. We begonnen met het prachtige zondagsschoollied ‘Daar ruist langs de wolken’ en gebed.

Een aantal dames, waaronder “Tieke Meuje” en de andere “Mientje Meuje” vertelden op een humoristische manier over hoe het er vroeger aan toe ging wanneer er een varken werd geslacht. Wie kent niet het roggebrood met spek, gebakken bloedworst en leverworst, hoofdkaas, nagelholt (rookvlees), schinken en droge worst. Voor velen herkenbaar, want november is van oudsher de slachtmaand. Natuurlijk ontbraken op deze slachtvisite de hapjes niet!

Er was van alles te zien en te proeven, want vijf keer kregen de bezoekers een hapje in slachtvisitestijl. Er was een korte film en ook het vetpriezen ontbrak niet. Ook werden er diverse streekproducten verkocht. Aan het einde van de middag zongen we ‘Kroon Hem met gouden kroon’ en dankten onze hemelse Vader voor deze middag. We danken al die vrijwilligers die ons helpen en betrokken zijn bij de voorbereiding. Ook danken wij de ambassadeurs van het oud papier in Daarlerveen. Van S.O.R.D. ontvingen wij een gift om te gebruiken voor de tiende seniorenmiddag in Daarlerveen.

Inmiddels zijn de seniorenmiddagen in Daarlerveen en omstreken een begrip en komt de 10e editie eraan. Op woensdag 7 februari 2018 willen wij dit graag met u vieren. De kakelkontjes uit Eibergen komen dan in “De Kruiskerk”, Kerkstraat 1 te Daarlerveen. Aanvang: 14.00 uur. Er is koffie/thee en iets lekkers erbij. Dit alles voor een vrije gift. Iedereen is van harte welkom!

Meer informatie over de ‘seniorenmiddagen’ bij Roelof Hekman, tel. 0546-643151.

DAARLERVEEN STAAT IN ‘VUUR EN VLAM’

Het was prachtig weer toen we vrijdagavond 13 oktober 2017 vanaf “De Kruiskerk” vertrokken voor deze korte ‘vuur en vlam’ wandeling langs fakkels en vuurkorven.

Onderweg stond Waypoint Twenterand met bijzondere brillen. ‘Wat zie je als je te diep in het glaasje kijkt en/of als je drugs gebruikt’? Het eindigde achter “De Schoof” bij een kampvuur, waar Waypoint Twenterand voorlichting gaf over verslaving onder jongeren. We hebben het indrukwekkende verhaal van Joshua mogen horen, die niet meer voor drank en drugs kiest, maar voor de Heere Jezus. Het lijkt allemaal zo onschuldig, maar ook het vieren van halloween kan nare gevolgen hebben op een mensenleven.

Daarna werd het tijd voor napraten en konden we onder het genot van koffie/thee en fris deze ‘vuur en vlam’ avond afsluiten bij de het kampvuur door enkele liederen te zingen. Jonge mensen uit Daarlerveen begeleiden ons op instrumenten. Deze bijzondere avond gemist? We doen het graag nog eens over!

ACTIE SCHOENMAATJES GROOT SUCCES

De diaconie deed mee aan het diaconaal project: Schoenmaatjes van Edukans. Kinderen en volwassenen van “De Schoof” vulden een door hen zelf versierde of geschilderde schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden.

De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen wereldwijd. De opbrengst was: 122 gevulde dozen en € 762,00 voor de verzendkosten.

Op 9 december 2015 hebben de kinderen van de woensdagmiddagclub en negen jongeren de dozen in de bus van Gerrit Vos gepakt en naar een verzamelpunt in Rijssen gebracht voor de verre reis. Volgens een medewerker van Edukans gaan de dozen waarschijnlijk naar Irak of Ghana.

 

NIEUWS VAN DE FRUITCOMMISSIE

 

 

Geslaagd PoerimfeestGESLAAGD POERIMFEEST IN DAARLERVEEN

Zo’n 60 bezoekers waren op vrijdagavond 6 maart 2015 naar “De Kruiskerk” gekomen en hebben genoten van het eerste Poerimfeest in Daarlerveen. De evangelisatiecommissie van “De Schoof” en “De Kruiskerk” kunnen terug zien op een mooie avond. De film ‘Ester’ draaide in één van de zalen en de kinderen en tieners hadden hun eigen verhaal en werkjes. Diverse maskers werden gemaakt, zodat iedereen onherkenbaar naar huis ging. Velen kwamen verkleed en hadden iets meegenomen dat lawaai maakte. De naam Haman wilde men niet meer horen. Na het welkom en het verhaal van ‘Ester’ gingen de kinderen in optocht door enkele straten van Daarlerveen. Tijdens de optocht sloten diverse kinderen aan. Door het lawaai en de felle lichtjes stonden velen voor het raam of kwamen naar buiten om het Poerimfeest op straat mee te vieren. Een groot gedeelte was in de kerk achter gebleven om de film ‘Ester’ te kijken. De lekkere Hamansoren waren voldoende aanwezig. Er waren alleen maar lovende woorden en men kijkt al uit naar een volgend feest. De geschiedenis van Ester en de redding van het volk Israël is in het zeventiende hoofdstuk van de Bijbel te lezen.

Hemelvaart 2015Verslag Hemelvaartsdag 14 mei 2015

‘Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, straks als Jezus terugkomt.’ In de kerk zongen wij dit lied. Ook was het voor velen weer vroeg opstaan voor het “dauwfietsen”. Tussen half zeven en kwart voor zeven verzamelden zich een groep “dauwfietsers” op het kerkplein. Om acht uur was er een ontbijt, zodat we dit gezellige feest konden voortzetten. Zeer jong en iets ouder deden weer mee. Iedereen kreeg bij de start een programmaboekje en met een kleurige ballon aan de fiets gingen we richting Vriezenveen.

Een missionaire gemeente blijft niet treuren, zit niet bij de pakken neer. Sikkeneuren helpt je toch niet meer. Met z’n allen een mooie morgen met veel vogel- en kikkergeluiden. Bij een kikkerpoel was een rustpauze en kregen alle deelnemers een appel. Even tijd om deze kikkerpoel te bekijken en daarna in groepjes een kwartet spelen, dat over de ‘Ark van Noach’ ging. Een prachtig gezicht, maar vooral een mooi gehoor. Voorbijgangers keken! Wat doen die mensen toch? Mag ik van jouw van “Noach” – ‘Sem’. Mag ik van jouw van “Dieren” – ‘Leeuw’. Mag ik van jouw van “De ark” – ‘Deur’. Mag ik van jouw van “Na de vloed” – ‘Boog’. Mag ik van jouw van “Aan boord” – ‘Reine dieren’. Mag ik van jouw van “In de ark” – ’40 dagen en nachten’. Mag ik van jouw van “Leeftijden” – ‘600 jaar’. Mag ik van jouw van “Afmetingen” – ‘300 el’. Mag ik van jouw van “Venster” – ‘Duif’. Ik heb een kwartet!

Na dit spel gingen we weer op de fiets via “Het Veenschap” richting “De Schoof”, waar we samen in de consistorie gingen ontbijten. We zongen onder begeleiding van Margré Ballast op de accordeon lied 452, Jezus is de goede Herder (ELB). Na het ontbijt zongen we samen lied 302, Heer, ik kom tot U (ELB) en lied 351, Machtig God, sterke Rots (ELB).

Vanaf deze kant bedanken we iedereen nogmaals die heeft geholpen en mee heeft gedaan aan deze activiteit. We kijken terug op een leuke ochtend. Om negen uur begon de gezinsdienst met als thema “Wat een afscheid?!”, n.a.v. Handelingen 1:1-14. De liederen waren aangereikt door gemeenteleden en de lezers van de Jeruzalem Post.

 
 

De verspieders ExpressMissionair Project ‘De Verspieders Express’ in Zwolle

Vrijdagmiddag 7 november 2014 was er een bekendmaking van de Overijsselse Vrijwilligers Prijs 2014 in de statenzaal van het Provinciehuis te Zwolle.

De Overijsselse Vrijwilligers Prijs kent naast de juryprijzen ook een publieksprijs. De inwoners van Overijssel en daarbuiten hebben een stem kunnen uitbrengen op hun eigen favoriet. In totaal zijn er 18.465 stemmen uitgebracht. Het was spannend, want de publieksprijs voor organisaties is met een kleine voorsprong gewonnen door ‘Werkgroep Passiespelen’ uit Hertme.

‘De Verspieders Express’ was één van de vele genomineerde organisaties. Het was een mooie middag waar ‘De Verspieders Express’ de nodige reclame voor het missionaire werk van de PKN kon maken. Er was een speciale oorkonde en als team hebben we een pasje gekregen, zodat we een leuke traktatie kunnen ophalen. Iedereen die een stem heeft uitgebracht op ‘De Verspieders Express’: HARTELIJK DANK!!!

Onder ACTUEEL staan foto’s van de OVP2014 en “De Verspieders Express”.

 
TOV club

Steeds meer kinderen geïnteresseerd in Israël

Wie denkt dat alleen volwassenen interesse hebben in Israël heeft het mis! Steeds meer kinderen willen meer weten over het land van de Bijbel. Het Tov!Club Magazine is daarvan een bewijs. Het groeiende aantal lezers maakt duidelijk dat ook kinderen zich verbonden voelen met Israël. Naast een paar duizend abonnees is het blad afgelopen Israëlzondag aan maar liefst negenduizend kinderen uitgedeeld (ook na de gezinsdienst op Israëlzondag - 5 oktober 2014 - uitgedeeld in “De Schoof”).

Het blad is dan ook een prachtig middel om uw (klein)kinderen bekend te maken met de mooie boodschap van Israël. Met prachtige foto’s en boeiende onderwerpen is het kwartaalblad voor veel kinderen een blad waar ze elke keer weer naar uitkijken. De Joodse feesten, de prachtige natuur in Israël, leuke weetjes, je vindt het allemaal in het Tov!Club Magazine.

Een abonnement op het Tov!Club blad is gratis, wel vragen we om jaarlijks een gift over te maken om het blad in stand te houden. Abonneren kan via www.tovclub.nl

Kids ExpressVEEL BEZOEKERS IN DE KIDS EXPRESS

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 mei 2014 stonden de vijf caravans op het kerkplein. Het verhaal begon spectaculair. Op een dag vinden Rob, Esmee en Rachel een caravan in het Van Dongenplantsoen bij hen in de buurt. Ze nemen een kijkje en dan… dan gaat het mis. De caravan blijkt een tijdmachine te zijn van Ralf. Ralf is een onhandige engel die de kinderen per ongeluk naar een andere tijd heeft geflitst: de tijd van de Bijbel. De kinderen komen in vijf Bijbelverhalen terecht, die wonderlijk genoeg ook te maken hebben met hun eigen leven. Dat vinden Rob, Esmee en Rachel allemaal best bijzonder, maar ze willen eigenlijk ook wel graag terug naar huis. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Ze hebben een code nodig. De kinderen, ouders, opa’s en oma’s die de Kids Express hebben bezocht mochten hen daarbij helpen. Ook mochten we gasten, kinderen en ouders uit naburige dorpen ontvangen in de Kids Express. Op www.kids-express.nl kun je de code invullen. Je krijgt dan een mooie oorkonde met je eigen naam! De bezoekers zijn de helden van dit verhaal!

Derde uitgave van 'bries'

BRIES is het relatiemagazine van Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk.

In deze bries:

  • Missionaire kanjer: Dirk de Bree
  • Interview René de Reuver & Hette Domburg. Omid en Aemro, over pionieren in de Haagse wijk moerwijk
  • De kerk uit/de kerk in',over uittreders en toedtreders
  • Missionair op de kaart
  • Een missionair recept
  • Roelof Hekman: missionair ambassadeur
  • En nog veel meer... Ook bries lezen?

Download hier de pdf.

"De Schoof top 10" op 1 januari 2011

De "wereld" sluit op de radio een jaar af met de nummer 1 van de top-2000 aller tijden. En dan is het 1 januari! Onze kerk stelde een eigen TOP-10 samen.

Welk kerklied stond op 1 januari 2011. op nummer 1, want toen begon “De Schoof Top- 10” met de meest favoriete liederen. De preek ging over het mooiste Bijbelgedeelte. Deze gezinsdienst op nieuwjaarsmorgen stelden we met heel de gemeente samen. Een uniek gebeuren! Op enkele zondagen in december lagen er flyers op de stoelen en in de kerk waarop je een favoriet lied (1 psalm – 1 gezang – 1 lied uit de Evangelische Liedbundel) kon invullen. Ook het mooiste Bijbelgedeelte kon je invullen. De flyer was ook te downloaden via deze website.

 

Heel veel liederen hadden 1 stem gekregen.

Hier volgt “De Schoof Top- 10” met het mooiste bijbelgedeelte.

Nummer 10  Lied 343 ELB (2 stemmen)         Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Nummer 9    Psalm 121    (2 stemmen)          Ik sla mijn ogen op en zie.

Nummer 8    Lied 218 ELB (2 stemmen)         Samen in de naam van Jezus.

Nummer 7    Psalm 100    (2 stemmen)          Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

Nummer 6    Gezang 457  (3 stemmen)          Heilig, heilig, heilig!

Nummer 5    Lied 376 ELB (3 stemmen)         Abba, Vader.

Nummer 4    Psalm 42      (4 stemmen)          Even als een moede hinde.

Nummer 3    Gezang 477  (4 stemmen)          Geest van hierboven, leer ons geloven.

Nummer 2    Gezang 434  (5 stemmen)          Lof zij de Heer.

Nummer 1    Psalm 84:2   (7 stemmen)          Hoe lieflijk, hoe goed is mij HEER.

 

Mooiste Bijbelgedeelte:   (3 stemmen) Johannes 3: 1-21 met name vers 16.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

 

We kijken terug op een mooie dienst.