Welkom
 

Hartelijk welkom op de site van de Protestantse gemeente “De Schoof” Daarlerveen. U vindt hier informatie over erediensten en activiteiten van onze kerkelijke gemeente.

Voortgang kerkdiensten/activiteiten n.a.v. aangescherpte maatregelen. Update d.d. 02-12-2021

Als kerkenraad willen wij u graag informeren dat vanaf heden t/m 18 december a.s. alle activiteiten na 17.00u komen te vervallen, waaronder de avonddiensten. Hiermee volgen we het advies van de PKN.

  • Volg de dienst zoveel mogelijk online of via kerkomroep.
  • Wilt u toch de dienst fysiek mee beleven, doe dit op gepaste afstand:
    1,5 meter tussen u en andere gemeenteleden. Draag een mondkapje.
    Op ingetogen wijze zingen. Kinderen mogen mee in de kerk, tot na het adventsproject, daarna blijven ze tot het einde van de dienst in hun eigen ruimte. Kinderen vanaf groep 6 dienen ook een mondkapje te dragen.
    Voor de allerkleinsten is er kinderoppas.

Namens de kerkenraad,
Bea Berkhof


Wilt u de liturgie ontvangen?

Stuur dan een mailtje naar ledenadm.deschoof@gmail.com

 

Anders Collecteren

Graag attenderen we u op de mogelijk van Anders Collecteren. 

Wilt u bijdragen? Maak dan uw gift over op rekening:

NL68RABO0366604414 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente NL40RABO0366601814 t.n.v. Protestantse Gemeente Daarlerveen 

 

Adres kerk: Protestantse gemeente “De Schoof”
  Brugstraat 10
  7687 BD Daarlerveen
  Tel. 0546-648861
   
Predikant: Vacant
   
Scriba: Mw. B. Berkhof-Protzman
  Tel. 06 519 482 03
  E-mail: scriba.deschoof@gmail.com