Nieuws

SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK in DAARLERVEEN

De Gemeente Groei Groep Daarlerveen en de Alpha Groep ”De Kruiskerk”/”De Schoof” organiseren voor de 5de keer een Do-Event.

Basisschool “De Veenbrug” doet ook weer mee. RTV Oost coördineert voor de laatste keer deze actie. In samenwerking met de voedselbank Hellendoorn gaan we in Daarlerveen op zaterdag 15 december 2018 zoveel mogelijk levensmiddelen inzamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 december nemen kinderen van “De Veenbrug” levensmiddelen mee naar school. Kinderen uit de bovenbouw zullen helpen om op vrijdagmiddag het ingezamelde voedsel naar “De Schoof” te brengen.

De opbrengst uit Daarlerveen gaat rechtstreeks naar de voedselbank Hellendoorn. Het inzamelen kunnen we als Gemeente Groei Groep en Alpha Groep niet alleen… Doe je mee om van deze actie een succes te maken? De voedselbanken hebben een boodschappenlijstje samengesteld met producten waaraan het grootste tekort is, zoals pasta, rijst of couscous, groenten of peulvruchten in blik, maaltijdsoep in blik, houdbare halfvolle melk, koffie of thee. Natuurlijk zijn andere boodschappen ook welkom!

“De Schoof” aan de Brugstraat 10 te Daarlerveen staat van 10.00 uur tot 14.30 uur open. Op zaterdag 15 december is het ook mogelijk om een extra gift te geven voor de voedselbank en/of een kopje koffie/thee te drinken in de kerk.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens deze actie ‘Samen voor de voedselbank’!

DE HANDICAMPER KOMT IN DAARLERVEEN

In de week 20 tot 26 januari 2019 is de jaarlijkse collecte van Stichting Handicamp, die dit jaar 30 jaar bestaat. De volledig op mindervaliden aangepaste reuzencamper komt naar Daarlerveen om de collecte in Daarlerveen en Daarle te ondersteunen.

Op zaterdag 15 december van 10.00 tot 14.30 uur – tijdens de voedselinzameling van de Gemeente Groei Groep Daarlerveen en de Alpha Groep Daarlerveen voor de voedselbank Hellendoorn – staat de camper op het kerkplein van “De Schoof”, Brugstraat 10 in Daarlerveen.

De camper kan bezichtigd worden en er zijn mensen aanwezig die uitleg kunnen geven over de camper en de manier van reizen met de camper. Het reis programma is aanwezig en ook de mogelijkheid om de camper als groep te gebruiken wordt uitgelegd. De opbrengt van de collecte wordt gebruikt om de camper op de weg te houden. Samen met u maakt Handicamp Outdoor het voor mensen met een lichamelijke beperking mogelijk, om avontuurlijk en betaalbaar van een onvergetelijke kampeervakantie te kunnen genieten.

Handicamp Outdoor is onderdeel van Stichting Handicamp Overijssel. De stichting bestaat dankzij een grote groep vrijwilligers, sponsors en donateur. U bent van harte welkom om de camper te bezichtigen. De kerk is ook open en als Gemeente Groei Groep Daarlerveen en Alpha Groep Daarlerveen nodigen wij u van harte uit voor een kopje koffie of thee.

WELK TEKEN GAF GOD AAN NOACH NA DE ZONDVLOED?

In een volle kerkzaal van ‘De Schoof’ in Daarlerveen was donderdag 1 november 2018 voor de negende keer de grote Bijbelquiz. De meeste deelnemers vormen met z’n drieën een team. ‘Huis van Gebed-Daarlerveen’ doet bijvoorbeeld mee, de Bijbelkring ‘De Schoof’, een team ‘Psalm 151’, liefst twee teams van de kerkelijke vrouwenvereniging ‘Servio’, het interkerkelijk koffieochtend team, het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal, maar er waren ook families die teams vormden en zelfs een team ‘Last-Minute’ was present.

Teams en individuele spelers uit Daarlerveen en omgeving vulden de kerkzaal en beleefden een prachtige avond. Voor het spel begint is er een opwarmertje met prachtige beelden uit het land van de Bijbel en vioolspeler Boris Savchuk. Er werden enkele kerkelijke liederen gezongen en een Bijbellezing: Marcus 10:46-52. Dan gaat de beamer aan en komen de quizformulieren op tafel.

Een deel van de meerkeuzevragen worden aangekondigd met filmpjes. Het dorsen van graan, Bert en Ernie, het leger des Heils en een lego-filmpje waren tevens een kleine adempauze. De vragen zijn afgeleiden van de filmpjes. Gelukkig waren er ook makkelijke vragen en de populariteit van de quiz in Daarlerveen groeit elk jaar. Natuurlijk was er een leuke prijs voor de individuele winnaar en het winnende team.

Volgend jaar is de tiende editie op donderdag 31 oktober 2019, de donderdag na de Nationale Bijbelzondag. Hier hopen we een groot feest van te maken. Aan het eind van de avond zingen we nog een lied op de melodie van het Israelisch volkslied, praten we nog wat na en gaat iedereen huiswaarts met een goed gevulde goodiebag. Volgend jaar weer een nieuwe quiz met een nieuw thema!

We zien u graag ‘terug’ in ‘De Schoof’ in Daarlerveen!

GEMEENTE GROEI GROEP “DE SCHOOF”

Dit jaar gaat de Gemeente Groei Groep aan de slag met een prachtig thema: ‘Sterk en moedig als Jozua’. We komen – op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur – bij elkaar.

‘Sterk en moedig als Jozua’ bestaat uit 10 avonden. Daarnaast organiseren wij een Do-Event en een Bijbelse wandeling op een mooie locatie. Alvast een inkijkje in het materiaal?

Download hier het programma en de preview In de hal van de kerk liggen flyers en een inkijkexemplaar.

Weet je welkom!

OPENLUCHT-EVENT OP HET SCHOOLPLEIN

Het openlucht-event van zondag 27 mei 2018 om 17.00 uur had als thema: “Iedereen is nodig!” En dat straalde de openluchtdienst ook uit. Iedereen was welkom, binnen en buiten de kerk. Het zonnige weer en de makkelijke liederen zorgden voor een laagdrempelige dienst met inhoud.

Na afloop was er tijd voor ontmoeting met koffie, thee, fris en broodjes. De laatsten gingen om 19.00 uur huiswaarts.

Bram & Janine Lemans uit Vriezenveen begeleiden de zang en zongen ook voor- en met ons. Zomaar een paar regels uit de tekst van JOP – de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – die een dag later belden om aandacht aan deze dienst te besteedden.

Zaterdag 2 juni was er een netwerkdag Kerk & School in Barneveld. Een dag voor pioniersteams, kerkelijk werkers en jeugdwerkers. Daar komt deze openluchtdienst weer langs en kan mogelijk dienen tot inspiratie voor andere gemeenten. Op de JOP netwerkdagen is er gelegenheid voor ontmoeting en toerusting. Tijdens en tussen de programmaonderdelen is er voldoende tijd voor uitwisseling en gesprek.

Het volgende openlucht-event op het schoolplein is op zondag 25 augustus 2019.

GENIETEN VAN DE PAULUS-WANDELING LANGS DE REGGE

Woensdagavond 23 mei 2018 was er een Paulus-wandeling langs de Regge. Vier kilometer wandelen en je laten inspireren door stiltemomenten, ontmoetingen en gesprekken. Het was mooi weer en we mochten weer nieuwe mensen ontmoeten. In deze wandeling, n.a.v. Handelingen 27, waren een aantal korte stops opgenomen.

Wat beleefde- en voelde Paulus, toen hij op zee in zwaar weer kwam? De vragen en omgeving sloten mooi op elkaar aan! Halverwege was er een pauze en na afloop was er koffie en thee met koek. Om 22.00 uur gingen we weer richting Daarlerveen.

Gezien de reacties komt er zeker een vervolg in het nieuwe seizoen. Wij hopen je dan ook ‘weer’ te mogen ontmoeten! Wil je op de hoogte blijven van de wandelingen? Mail dan even naar verspieders.express@gmail.com en we houden je op de hoogte!

AVOND VAN GEBED VOOR DE VERVOLGDE KERK

Vrijdagavond 1 juni 2018 was er een Avond van Gebed voor de vervolgde kerk in ‘De Schoof’. De dienst stond in het teken van de gemeente die ’s nachts vol vuur bleef bidden toen Petrus gevangen zat (Handelingen 12:5) Zij vonden de nacht bij uitstek geschikt om zich tot God te wenden. Mooi om elkaar – voor het eerst bij een Avond van Gebed – te ontmoeten rond zang, woord en gebed. Iedereen kreeg een gebedsboekje van Open Doors en we keken naar twee indrukwekkende filmpjes uit Centraal-Azië en India waar de kerk wordt vervolgd.

Fijn dat er ook gasten naar Daarlerveen waren gekomen. Zo hoorden we een vluchteling, die twee jaar geleden christen is geworden, in zijn eigen taal bidden. Handelingen 2 (vers 11b) zat gewoon naast je in de kerk. Na afloop gesproken en hij had gebeden voor zijn broer en zus. De twee filmpjes over de vervolging waren voor hem heel actueel. ‘Jullie kunnen elke zondag tweekeer naar de kerk, maar jullie gaan niet. Wij wilden graag naar de kerk, maar konden niet.’ ‘We zijn niet negatief over de toekomst van de kerk. Mensen gaan tegenwoordig niet meer omdat het moet, maar omdat ze willen.’

Na afloop was er koffie/thee met iets erbij en praten we nog even na. Omdat we steeds vaker gasten ontvangen is gekozen voor de naam: Gebedskring ‘Huis van Gebed – Daarlerveen’ (n.a.v. Marcus 11 vers 17a).

Weet je welkom!

FEESTELIJKE UITREIKING CHEQUES

Donderdagavond 31 mei 2018 was het gezellig druk in Vriezenveen. Vertegenwoordigers van missionaire-, evangelisatie- en diaconale doelen uit Twenterand waren naar De Akker gekomen. Christelijk boekenhuis De Akker en Stichting de Zaaier keerden een deel van de winst uit aan goede doelen van diverse instellingen uit Twenterand.

Op feestelijke wijze en onder grote belangstelling zijn de cheques aan de vertegenwoordigers van de goede doelen overhandigd. Namens de ‘Verspieders Express’ ontvingen we tien cheques die we bij De Akker kunnen verzilveren voor muziek- en liedbundels ‘Op Toonhoogte’. Deze bundel is een revisie van de vorige editie. De HGJB heeft de liederen zorgvuldig geselecteerd op inhoud en op waarde voor verschillende generaties in de kerk. De liederen zijn onder gebracht in verschillende rubrieken, zodat de liederen ook de verschillende geloofselementen weerspiegelen en met name door jongeren steeds vaker als vervanger voor de ‘Opwekkingsbundel’ wordt gebruikt.

Het uiteindelijke resultaat is een bundel met circa 570 liederen. Bekende Psalmen in diverse uitvoeringen, ‘Klassiekers’ uit de kerkelijke traditie, Liedboek voor de Kerken, Zingend Gezegend, Hervormde Bundel 1938, Johannes de Heer, kinderliederen en liederen van Sela zijn opgenomen.

Deze bundel kunnen we ook in Daarlerveen goed gebruiken bij Gebedskringen en huis-groei-groepen. Na het uitdelen van de cheques is er een groepsfoto gemaakt en kon men, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig napraten.

ISRAËL-NIEUWS VIA WHATSAPP

De Whatsappservice met Israël-nieuws is een groot succes. Binnen twee jaar bereikten we in 2018 de mijlpaal van 5.000 mensen. Die ontvangen elke dag maximaal twee nieuwsberichten over Israël.

Christenen voor Israël startte met de Whatsappservice omdat er vaak weinig aandacht is voor positief nieuws uit Israël, terwijl dat er juist wel is.

Abonneren op de Israël-nieuwsdienst via Whatsapp is gratis en kan in twee eenvoudige stappen. Voeg het nummer 06-58888171 toe aan je contacten en app vervolgens de tekst ‘Israëlnieuws aan’ naar dit nummer. Je ontvang dan dagelijks maximaal twee nieuwsberichten over Israël via Whatsapp. Andere abonnees kunnen jouw telefoonnummer nooit zien, want we sturen onze berichten via een privélijst. Wie Israël zegent, wordt zelf gezegend. (Genesis 12:2 en 3).

BIJBELQUIZ VOOR 9E KEER IN DAARLERVEEN

Donderdag 1 november 2018 zal in “De Schoof” de jaarlijkse Bijbelquiz worden gespeeld. Ieder jaar zijn de Bijbelquizzen een groot succes. De quiz is weer mooi vormgegeven met illustraties en filmpjes. Goed voor een avondje ontspanning en leren rondom de Bijbel!

De avond begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur afgelopen. Toegang is gratis. Wel is er een collecte!!! Met uw aanwezigheid en deelname zal het weer een prachtige avond worden. Hier kunt u het opgave formulier voor teams downloaden.

GEBEDSKRING ‘HUIS VAN GEBED – DAARLERVEEN’

Iedereen is hartelijk welkom bij de gebedskring. In het nieuwe seizoen is het thema ‘RECHT DOOR ZEE’. We komen maandelijks – op dinsdagavond van 19.15 uur tot 19.45 uur in “De Schoof” – bij elkaar. Dit seizoen willen we iedere maand een vertegenwoordiging uitnodigen van de verschillende geledingen van het kerkenwerk. Het gebed wordt dan gericht op een bepaald thema, passend bij de groep die uitgenodigd wordt.

Waarom met anderen bidden? Het is Jezus zelf die aan het gezamenlijk bidden een geweldige belofte verbindt: ‘Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matteüs 18:19-20).

Wat gebeurt er op een gebedskring? We komen samen om uit de Bijbel te lezen, we gaan samen bekende liederen zingen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ (via De Akker en Stichting de Zaaier heeft de ‘Verspieders-Express’ 25 gratis nieuwe bundels gekregen die we gebruiken). Er is een korte overdenking en we geven elkaar de gelegenheid om hardop te bidden en/of om in stilte met ons mee te bidden. Alleen meezingen kan ook, want kerkvader Augustinus heeft eens gezegd: ‘Zingen is twee keer bidden’. Er wordt voor het plaatselijk kerkenwerk gedankt en gebeden, voor lief en leed in de gemeente, jongeren, zieken, onze vervolgde broers en zussen in het geloof, voor het volk Israël en voor overige zaken die aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier. Download hier het programma. In de hal van de kerk liggen gebedsboekjes, waar het thema verder is uitgewerkt en er staan gebedspunten in. Neem een exemplaar mee uit de display. Weet je welkom!

STAGELOPEN BIJ JOZUA

Na de succesvolle wandeling in mei is er maandag 10 september 2018 weer een Bijbelse wandeling – van 3 kilometer – voor wie de drukte van alledag even wil ‘ontvluchten’ en zich wil laten inspireren door stiltemomenten, ontmoetingen en verhalen.

In deze wandeling ‘Stagelopen bij Jozua’ ontmoeten wij de twaalf verspieders. Ontdek hoe leuk het is om met een groep mensen een mooie wandeling te maken! Op een ongedwongen manier nieuwe mensen leren kennen en je laten inspireren door verhalen. Het verzamelpunt is op de parkeerplaats bij de ingang van “De Veenbrug”, Gerhard Nijlandstraat 4, Daarlerveen, vanwaar we om 19.15 uur gezamenlijk vertrekken naar het startpunt aan de Regge.

De route gaat over een verhard wandelpad langs het water. Onderweg zullen we even pauzeren om wat te drinken en na afloop is er koffie of thee en een aandenken Voor de onkosten wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd.

De organisatie is in samenwerking met de kerken in Daarlerveen. Opgave vóór maandag 10 september via verspieders.express@gmail.com Via dit mailadres kun je ook een gratis proefexemplaar aanvragen over Jozua.

SAMEN NAAR DE POLDER & DE IJSSELLINIE

September, Oktober en November staan bol van acties die de fruitcommissie “De Schoof” gaat organiseren. Maar dat doen we niet alleen!

Ben jij iemand die het leuk vindt om buiten aan het werk te zijn of mensen te laten meegenieten van je kennis en enthousiasme? Nieuwe mensen ontmoeten en leren kennen? Steeds meer mensen gaan vrijwillig een zaterdag boompjes kappen op de heide of een zaterdag zwerfvuil zoeken in de bossen.

Zin om zaterdag 8 september peren te plukken met “De Schoof” in de polder? Of op een doordeweekse dag peren of appels te plukken tussen de bunkers aan de IJssellinie? Vorig jaar gingen 46 mensen een dagje peren of appels plukken. Bij deelname ontvang je een prachtige oorkonde en je steunt hiermee diverse activiteiten.

Door een mail te sturen naar fruitcommissie.deschoof@gmail.com ontvang je alle informatie van dit unieke dagje in de polder en/of langs de IJssellinie. Download hier het totale programma. Hier staat ook een overzicht van de overige plukdagen en activiteiten. Weet je welkom!

GEZINSDIENSTEN

Op de volgende zondagen is er een gezinsdienst in “De Schoof”

Zondag 23 september 2018 – 9.30 uur Kerkproeverij

Zondag 7 oktober 2018 – 9.30 uur (Israëlzondag). Deze dienst zal door de commissie Kerk & Israël worden samengesteld.

Woensdag 7 november 2018 – 19.00 uur (Dankdag)

Dinsdag 25 december 2018 – 9.00 uur & 10.30 uur (1e Kerstdag)

Woensdag 13 maart 2019 – 19.00 uur (Biddag)

Donderdag 18 april 2019 – 19.30 uur (Vesper)

Zondag 21 april 2019 – 8.45 uur & 10.15 uur (1e Paasdag)

Maandag 22 april 2019 – 9.30 uur (2e Paasdag/Zangdienst)

Donderdag 30 mei 2019 – 9.00 uur (Hemelvaartsdag)

Zondag 9 juni 2019 – 9.30 uur (1e Pinksterdag)

Zondag 25 augustus 2019 – 17.00 uur organiseert de evangelisatiecommissie een openluchtevent op het schoolplein.

GELOVEN OP MAANDAG & BIJBELKRING

In de maanden september tot en met april, houden wij eens per maand Geloven op Maandag (GOM) en Bijbelkring. Deze vindt plaats in de consistorie van “De Schoof”. Om 9.30 uur is er koffie en thee en beginnen we. Het streven is dat we uiterlijk 11.30 uur stoppen. Elkaar ontmoeten rondom de Bijbel is verrijkend. Misschien bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom! Noteer alvast de data in het nieuwe seizoen op de kalender/in de agenda!

Geloven op Maandag (GOM) start maandag 10 september 2018.
We proberen met elkaar Bijbelse onderwerpen in de actualiteit te bezien, en actuele onderwerpen in Bijbels licht te zien. Het eerste thema ‘Joden’ is gelijk al boeiend!

Bijbelkring op woensdag start woensdag 3 oktober 2018.
Dit winterseizoen staat de eerste brief van Johannes uit de Bijbel centraal.

DEEL JE KOPJE KOFFIE MET IEMAND ANDERS

We hopen dat zoveel mogelijk mensen hun gespaarde Douwe Egberts waardepunten uit de keukenlade halen en deze schenken aan de gezamenlijke actie van Douwe Egberts, Alpha Groep Daarlerveen en Gemeente Groei Groep Daarlerveen.

In december zet Douwe Egberts de ingezamelde waardepunten om in pakken koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kan de voedselbank Hellendoorn wekelijks pakken koffie uitdelen. Douwe Egberts steunt deze actie want het merk – dat inmiddels 265 jaar bestaat – wil mensen dichterbij elkaar brengen.

Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt. Koffie is veelal een zeldzaam geschonken product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd.

Doe dus allemaal mee gedurende het hele jaar – alleen of met vrienden en kennissen – en doneer uw D.E waardepunten aan deze mooie actie!

Meedoen? Heel graag! Inzameldozen staan in “De Kruiskerk”, “De Schoof” en Kulturhus ’t Trefpunt (ingang winkeltje).

10e OUDERENMIDDAG met ‘DE KAKELKONTJES’

In november 2013 begonnen de beide kerken “De Schoof” en “De Kruiskerk” Daarlerveen, in samenwerking met ‘Welzijn Ouderen Daarlerveen’ met de eerste ouderenmiddag. Bijna 100 personen waren op woensdag 7 februari in “De Kruiskerk” voor de tiende editie.

Er was koffie/thee met koek, begonnen met gebed en zongen het lied ‘Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader’. Daarna genoten we van de oude en mooie verhalen van ‘De Kakelkontjes’ en hoorden we hoe ze aan die naam zijn gekomen. Na een korte pauze met koffie/thee en heerlijke chocolaatjes, gesponsord door de Jumbo Westerhaar, was het lachen met de Honeymoonquiz. We leerden vier Daarlerveense echtparen wat beter kennen en er waren wel heel bijzondere prijzen. Van een rijsttafel voor twee personen tot een pannenset en een weekend voor twee personen. De poedelprijs was helpen bij het opruimen en dat is ook gedaan.

Als u aanwezig was, dan weet u wie deze echtparen waren. Na even bijkomen van dit onderdeel was het een halfuurtje ‘liedjes uit de oude tijd’. Niet alleen de liedjes, maar ook de bijbehorende creaties brachten de lachspieren aardig los. We kunnen terug zien op een mooie en gezellige middag, waar de ontmoeting de boventoon voerde. Aan het einde dankten wij onze hemelse Vader voor deze middag.

Op woensdag 21 november 2018 is de volgende ouderenmiddag in “De Schoof”, Brugstraat 10 te Daarlerveen. Aanvang: 14.00 uur. Vooraf is er weer koffie/thee en iets lekkers erbij. Dit alles voor een vrije gift. Iedereen is van harte welkom!

IN ACTIE VOOR ALEH

Het is feest! In 2018 is Israël jarig en bestaat zeventig jaar. Een jarige krijgt cadeaus. Als Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal (IPHN) willen wij Israël een speciaal cadeau geven. Samen sparen we zodat Aleh hulp en liefde kan geven aan gehandicapte kinderen.

Meedoen met een ‘diaconaal’ project? Of wil je meer weten over dit mooie project en/of wil je mee sparen? Neem dan contact op met het IPHN (Roelof Hekman, 0546-643151). Als IPHN danken wij de diaconie “De Schoof” voor de toezegging van de diaconiecollecte voor dit project op Israëlzondag 7 oktober 2018.

Meer over Aleh op www.aleh.nl

VIJF AVONDEN “BIDDEN LANGS HET KANAAL”

Vijf kerken langs het kanaal waren een avond (22 t/m 26 januari 2018) open in de Week van Gebed. Vijf avonden ‘bidden langs het kanaal’ met 162 deelnemers.

Handelingen 16 vers 13 was de aanleiding. We lezen daar dat Paulus in Filippi is. ‘En op de dag van de sabbat gingen velen de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvind’. Veel mensen mochten we één of meerdere avonden verwelkomen.

Christenen die in de Week van Gebed bidden voor eenheid. Eenheid geeft groei en dat mochten we ervaren! Van groep acht tot in de tachtig bezochten de avonden. De start was in Beerzerveld en we sloten ‘bidden langs het kanaal’ af in Vroomshoop. Daartussen was er een avond in Daarlerveen, Vriezenveen en Geerdijk.

Naast gebed was er samenzang, Bijbellezing en iedere avond had een ander thema en een andere invulling en was afkomstig van christenen uit het Caribisch gebied. Zo was er in Daarlerveen een keten van eenheid, konden we kijken naar de zandtovenaar en waren we via beeld en geluid één met de vervolgde kerk. In de Geerdijk begroeten we elkaar met vrede en in Vriezenveen was ‘Evidence’ aanwezig om elke liederen te zingen. Het centrale thema ‘recht door zee’ in Daarlerveen haakte aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen.

Ook na de Week van Gebed bent u van harte welkom bij de gebedskring.

GESLAAGD DO-EVENT IN DAARLERVEEN

Groei Groep “De Schoof” en Alpha Groep “De Kruiskerk”/“De Schoof” hebben op zaterdag 9 december 2017 een Do-Event georganiseerd.

Dit houdt in dat we niet alleen Bijbelstudie houden, maar ook praktisch bezig willen zijn. Dit jaar deed basisschool “De Veenbrug” ook mee. Op 6, 7 en 8 december is in school voedsel ingezameld en op vrijdagmiddag 8 december hebben de leerlingen van groep 8 de gevulde kratten naar “De Schoof” gebracht. RTV Oost coördineerde opnieuw deze actie ‘Samen voor de voedselbank’.

In Daarlerveen was op zaterdag 9 december “De Schoof” open om zoveel mogelijk levensmiddelen te verzamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. De kerk was ook open voor een gesprek en/of een kop koffie/thee. In totaal zijn 34 grote kratten met boodschappen ingezameld en ontvingen we diverse giften en heel veel Douwe Egberts punten voor de voedselbank Hellendoorn. (24 kratten in 2014, 30 kratten in 2015 en 31 kratten in 2016).

Hartelijk dank voor het enthousiasme en het massaal meedoen aan dit vierde Do-Event van de Groei Groep en Alpha Groep. Wij hopen ook in 2018 weer een Do-Event te houden, maar voor wie niet zolang kan wachten: Welkom bij de Groei Groep avonden. Op www.pgdeschoof.nl staan alle avonden en thema’s vermeld.

KERK IS OPEN VOOR GEZELLIGE SLACHTVISITE

108 personen waren op woensdag 15 november 2017 in “De Schoof” en hebben genoten van een mooie en gezellige slachtvisite. Deze ouderenmiddag was weer een initiatief van de beide kerken in Daarlerveen. We begonnen met het prachtige zondagsschoollied ‘Daar ruist langs de wolken’ en gebed.

Een aantal dames, waaronder “Tieke Meuje” en de andere “Mientje Meuje” vertelden op een humoristische manier over hoe het er vroeger aan toe ging wanneer er een varken werd geslacht. Wie kent niet het roggebrood met spek, gebakken bloedworst en leverworst, hoofdkaas, nagelholt (rookvlees), schinken en droge worst. Voor velen herkenbaar, want november is van oudsher de slachtmaand. Natuurlijk ontbraken op deze slachtvisite de hapjes niet!

Er was van alles te zien en te proeven, want vijf keer kregen de bezoekers een hapje in slachtvisitestijl. Er was een korte film en ook het vetpriezen ontbrak niet. Ook werden er diverse streekproducten verkocht. Aan het einde van de middag zongen we ‘Kroon Hem met gouden kroon’ en dankten onze hemelse Vader voor deze middag. We danken al die vrijwilligers die ons helpen en betrokken zijn bij de voorbereiding. Ook danken wij de ambassadeurs van het oud papier in Daarlerveen. Van S.O.R.D. ontvingen wij een gift om te gebruiken voor de tiende seniorenmiddag in Daarlerveen.

Inmiddels zijn de seniorenmiddagen in Daarlerveen en omstreken een begrip en komt de 10e editie eraan. Op woensdag 7 februari 2018 willen wij dit graag met u vieren. De kakelkontjes uit Eibergen komen dan in “De Kruiskerk”, Kerkstraat 1 te Daarlerveen. Aanvang: 14.00 uur. Er is koffie/thee en iets lekkers erbij. Dit alles voor een vrije gift. Iedereen is van harte welkom!

Meer informatie over de ‘seniorenmiddagen’ bij Roelof Hekman, tel. 0546-643151.

DAARLERVEEN STAAT IN ‘VUUR EN VLAM’

Het was prachtig weer toen we vrijdagavond 13 oktober 2017 vanaf “De Kruiskerk” vertrokken voor deze korte ‘vuur en vlam’ wandeling langs fakkels en vuurkorven.

Onderweg stond Waypoint Twenterand met bijzondere brillen. ‘Wat zie je als je te diep in het glaasje kijkt en/of als je drugs gebruikt’? Het eindigde achter “De Schoof” bij een kampvuur, waar Waypoint Twenterand voorlichting gaf over verslaving onder jongeren. We hebben het indrukwekkende verhaal van Joshua mogen horen, die niet meer voor drank en drugs kiest, maar voor de Heere Jezus. Het lijkt allemaal zo onschuldig, maar ook het vieren van halloween kan nare gevolgen hebben op een mensenleven.

Daarna werd het tijd voor napraten en konden we onder het genot van koffie/thee en fris deze ‘vuur en vlam’ avond afsluiten bij de het kampvuur door enkele liederen te zingen. Jonge mensen uit Daarlerveen begeleiden ons op instrumenten. Deze bijzondere avond gemist? We doen het graag nog eens over!

ACTIE SCHOENMAATJES GROOT SUCCES

De diaconie deed mee aan het diaconaal project: Schoenmaatjes van Edukans. Kinderen en volwassenen van “De Schoof” vulden een door hen zelf versierde of geschilderde schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden.

De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen wereldwijd. De opbrengst was: 122 gevulde dozen en € 762,00 voor de verzendkosten.

Op 9 december 2015 hebben de kinderen van de woensdagmiddagclub en negen jongeren de dozen in de bus van Gerrit Vos gepakt en naar een verzamelpunt in Rijssen gebracht voor de verre reis. Volgens een medewerker van Edukans gaan de dozen waarschijnlijk naar Irak of Ghana.

 

NIEUWS VAN DE FRUITCOMMISSIE

 

 

Geslaagd PoerimfeestGESLAAGD POERIMFEEST IN DAARLERVEEN

Zo’n 60 bezoekers waren op vrijdagavond 6 maart 2015 naar “De Kruiskerk” gekomen en hebben genoten van het eerste Poerimfeest in Daarlerveen. De evangelisatiecommissie van “De Schoof” en “De Kruiskerk” kunnen terug zien op een mooie avond. De film ‘Ester’ draaide in één van de zalen en de kinderen en tieners hadden hun eigen verhaal en werkjes. Diverse maskers werden gemaakt, zodat iedereen onherkenbaar naar huis ging. Velen kwamen verkleed en hadden iets meegenomen dat lawaai maakte. De naam Haman wilde men niet meer horen. Na het welkom en het verhaal van ‘Ester’ gingen de kinderen in optocht door enkele straten van Daarlerveen. Tijdens de optocht sloten diverse kinderen aan. Door het lawaai en de felle lichtjes stonden velen voor het raam of kwamen naar buiten om het Poerimfeest op straat mee te vieren. Een groot gedeelte was in de kerk achter gebleven om de film ‘Ester’ te kijken. De lekkere Hamansoren waren voldoende aanwezig. Er waren alleen maar lovende woorden en men kijkt al uit naar een volgend feest. De geschiedenis van Ester en de redding van het volk Israël is in het zeventiende hoofdstuk van de Bijbel te lezen.

Hemelvaart 2015Verslag Hemelvaartsdag 14 mei 2015

‘Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, straks als Jezus terugkomt.’ In de kerk zongen wij dit lied. Ook was het voor velen weer vroeg opstaan voor het “dauwfietsen”. Tussen half zeven en kwart voor zeven verzamelden zich een groep “dauwfietsers” op het kerkplein. Om acht uur was er een ontbijt, zodat we dit gezellige feest konden voortzetten. Zeer jong en iets ouder deden weer mee. Iedereen kreeg bij de start een programmaboekje en met een kleurige ballon aan de fiets gingen we richting Vriezenveen.

Een missionaire gemeente blijft niet treuren, zit niet bij de pakken neer. Sikkeneuren helpt je toch niet meer. Met z’n allen een mooie morgen met veel vogel- en kikkergeluiden. Bij een kikkerpoel was een rustpauze en kregen alle deelnemers een appel. Even tijd om deze kikkerpoel te bekijken en daarna in groepjes een kwartet spelen, dat over de ‘Ark van Noach’ ging. Een prachtig gezicht, maar vooral een mooi gehoor. Voorbijgangers keken! Wat doen die mensen toch? Mag ik van jouw van “Noach” – ‘Sem’. Mag ik van jouw van “Dieren” – ‘Leeuw’. Mag ik van jouw van “De ark” – ‘Deur’. Mag ik van jouw van “Na de vloed” – ‘Boog’. Mag ik van jouw van “Aan boord” – ‘Reine dieren’. Mag ik van jouw van “In de ark” – ’40 dagen en nachten’. Mag ik van jouw van “Leeftijden” – ‘600 jaar’. Mag ik van jouw van “Afmetingen” – ‘300 el’. Mag ik van jouw van “Venster” – ‘Duif’. Ik heb een kwartet!

Na dit spel gingen we weer op de fiets via “Het Veenschap” richting “De Schoof”, waar we samen in de consistorie gingen ontbijten. We zongen onder begeleiding van Margré Ballast op de accordeon lied 452, Jezus is de goede Herder (ELB). Na het ontbijt zongen we samen lied 302, Heer, ik kom tot U (ELB) en lied 351, Machtig God, sterke Rots (ELB).

Vanaf deze kant bedanken we iedereen nogmaals die heeft geholpen en mee heeft gedaan aan deze activiteit. We kijken terug op een leuke ochtend. Om negen uur begon de gezinsdienst met als thema “Wat een afscheid?!”, n.a.v. Handelingen 1:1-14. De liederen waren aangereikt door gemeenteleden en de lezers van de Jeruzalem Post.

 
 

De verspieders ExpressMissionair Project ‘De Verspieders Express’ in Zwolle

Vrijdagmiddag 7 november 2014 was er een bekendmaking van de Overijsselse Vrijwilligers Prijs 2014 in de statenzaal van het Provinciehuis te Zwolle.

De Overijsselse Vrijwilligers Prijs kent naast de juryprijzen ook een publieksprijs. De inwoners van Overijssel en daarbuiten hebben een stem kunnen uitbrengen op hun eigen favoriet. In totaal zijn er 18.465 stemmen uitgebracht. Het was spannend, want de publieksprijs voor organisaties is met een kleine voorsprong gewonnen door ‘Werkgroep Passiespelen’ uit Hertme.

‘De Verspieders Express’ was één van de vele genomineerde organisaties. Het was een mooie middag waar ‘De Verspieders Express’ de nodige reclame voor het missionaire werk van de PKN kon maken. Er was een speciale oorkonde en als team hebben we een pasje gekregen, zodat we een leuke traktatie kunnen ophalen. Iedereen die een stem heeft uitgebracht op ‘De Verspieders Express’: HARTELIJK DANK!!!

Onder ACTUEEL staan foto’s van de OVP2014 en “De Verspieders Express”.

 
TOV club

Steeds meer kinderen geïnteresseerd in Israël

Wie denkt dat alleen volwassenen interesse hebben in Israël heeft het mis! Steeds meer kinderen willen meer weten over het land van de Bijbel. Het Tov!Club Magazine is daarvan een bewijs. Het groeiende aantal lezers maakt duidelijk dat ook kinderen zich verbonden voelen met Israël. Naast een paar duizend abonnees is het blad afgelopen Israëlzondag aan maar liefst negenduizend kinderen uitgedeeld (ook na de gezinsdienst op Israëlzondag - 5 oktober 2014 - uitgedeeld in “De Schoof”).

Het blad is dan ook een prachtig middel om uw (klein)kinderen bekend te maken met de mooie boodschap van Israël. Met prachtige foto’s en boeiende onderwerpen is het kwartaalblad voor veel kinderen een blad waar ze elke keer weer naar uitkijken. De Joodse feesten, de prachtige natuur in Israël, leuke weetjes, je vindt het allemaal in het Tov!Club Magazine.

Een abonnement op het Tov!Club blad is gratis, wel vragen we om jaarlijks een gift over te maken om het blad in stand te houden. Abonneren kan via www.tovclub.nl

Kids ExpressVEEL BEZOEKERS IN DE KIDS EXPRESS

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 mei 2014 stonden de vijf caravans op het kerkplein. Het verhaal begon spectaculair. Op een dag vinden Rob, Esmee en Rachel een caravan in het Van Dongenplantsoen bij hen in de buurt. Ze nemen een kijkje en dan… dan gaat het mis. De caravan blijkt een tijdmachine te zijn van Ralf. Ralf is een onhandige engel die de kinderen per ongeluk naar een andere tijd heeft geflitst: de tijd van de Bijbel. De kinderen komen in vijf Bijbelverhalen terecht, die wonderlijk genoeg ook te maken hebben met hun eigen leven. Dat vinden Rob, Esmee en Rachel allemaal best bijzonder, maar ze willen eigenlijk ook wel graag terug naar huis. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Ze hebben een code nodig. De kinderen, ouders, opa’s en oma’s die de Kids Express hebben bezocht mochten hen daarbij helpen. Ook mochten we gasten, kinderen en ouders uit naburige dorpen ontvangen in de Kids Express. Op www.kids-express.nl kun je de code invullen. Je krijgt dan een mooie oorkonde met je eigen naam! De bezoekers zijn de helden van dit verhaal!

Derde uitgave van 'bries'

BRIES is het relatiemagazine van Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk.

In deze bries:

  • Missionaire kanjer: Dirk de Bree
  • Interview René de Reuver & Hette Domburg. Omid en Aemro, over pionieren in de Haagse wijk moerwijk
  • De kerk uit/de kerk in',over uittreders en toedtreders
  • Missionair op de kaart
  • Een missionair recept
  • Roelof Hekman: missionair ambassadeur
  • En nog veel meer... Ook bries lezen?

Download hier de pdf.

"De Schoof top 10" op 1 januari 2011

De "wereld" sluit op de radio een jaar af met de nummer 1 van de top-2000 aller tijden. En dan is het 1 januari! Onze kerk stelde een eigen TOP-10 samen.

Welk kerklied stond op 1 januari 2011. op nummer 1, want toen begon “De Schoof Top- 10” met de meest favoriete liederen. De preek ging over het mooiste Bijbelgedeelte. Deze gezinsdienst op nieuwjaarsmorgen stelden we met heel de gemeente samen. Een uniek gebeuren! Op enkele zondagen in december lagen er flyers op de stoelen en in de kerk waarop je een favoriet lied (1 psalm – 1 gezang – 1 lied uit de Evangelische Liedbundel) kon invullen. Ook het mooiste Bijbelgedeelte kon je invullen. De flyer was ook te downloaden via deze website.

 

Heel veel liederen hadden 1 stem gekregen.

Hier volgt “De Schoof Top- 10” met het mooiste bijbelgedeelte.

Nummer 10  Lied 343 ELB (2 stemmen)         Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Nummer 9    Psalm 121    (2 stemmen)          Ik sla mijn ogen op en zie.

Nummer 8    Lied 218 ELB (2 stemmen)         Samen in de naam van Jezus.

Nummer 7    Psalm 100    (2 stemmen)          Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

Nummer 6    Gezang 457  (3 stemmen)          Heilig, heilig, heilig!

Nummer 5    Lied 376 ELB (3 stemmen)         Abba, Vader.

Nummer 4    Psalm 42      (4 stemmen)          Even als een moede hinde.

Nummer 3    Gezang 477  (4 stemmen)          Geest van hierboven, leer ons geloven.

Nummer 2    Gezang 434  (5 stemmen)          Lof zij de Heer.

Nummer 1    Psalm 84:2   (7 stemmen)          Hoe lieflijk, hoe goed is mij HEER.

 

Mooiste Bijbelgedeelte:   (3 stemmen) Johannes 3: 1-21 met name vers 16.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

 

We kijken terug op een mooie dienst.