Nieuws

OPENLUCHT-EVENT OP SCHOOLPLEIN DAARLERVEEN

Op D.V. zondag 27 mei 2018 is er een openluchtdienst in Daarlerveen. We beginnen om 17.00 uur op het schoolplein van ‘De Veenbrug’ (bij slecht weer in ‘t Trefpunt).

Voorganger is ds. M.A. Bos. Het thema is: “Iedereen is nodig!” Na afloop is er koffie, thee, fris en broodjes. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor het evangelisatiewerk en nieuwe activiteiten.

Omdat er een beperkt aantal stoelen aanwezig zijn, verzoeken wij u – zo mogelijk – een stoel mee te nemen. We zingen veel bekende liederen en ‘De Veenbrug’ zal medewerking verlenen aan deze openluchtdienst. De kinderen leren op school diverse liedjes (sommige liedjes met gebaren) die we gaan zingen. Bram & Janine Lemans uit Vriezenveen zullen alles begeleiden en ook voor ons- en met de kinderen zingen.

Ga je naar ‘De Veenbrug’? Heb je (klein) kinderen die nu naar ‘De Veenbrug’ gaan? Dan hopen wij u/jullie allemaal te ontmoeten bij dit openlucht-event op het schoolplein, want iedereen hoort erbij!

AVOND VAN GEBED VOOR DE VERVOLGDE KERK

Diverse mensen in de Bijbel bidden ’s nachts. De Heere Jezus trok zich terug om de hele nacht te bidden (Lucas 6:12). Paulus en Silas gingen om middernacht in de gevangenis in gebed (Handelingen 16:25) en de gemeente van Petrus bleef ’s nachts vol vuur bidden toen Petrus gevangen zat (Handelingen 12:5) Zij vonden de nacht bij uitstek geschikt om zich tot God te wenden. Deze teksten waren de aanleiding om een Avond van Gebed voor vervolgde christenen te houden.

Een mooi vervolg om elkaar – na de Week van Gebed in januari – weer te ontmoeten. Open Doors organiseert elk jaar een landelijke Nacht van Gebed (nacht van vrijdag 1 juni op zaterdag 2 juni). D.V. Vrijdag 1 juni 2018 houden “De Schoof” en “De Kruiskerk” een Avond van Gebed in “De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen.

We beginnen om 19.15 uur (tot 20.00 uur). Naast GEBED voor de vervolgde kerk is er SAMENZANG, BIJBELLEZING en FILMPJES van OPEN DOORS. Na afloop is er koffie/thee met iets erbij en we praten nog even na.

De gebedskring van “De Kruiskerk” en “De Schoof” roept iedereen op om te investeren in deze Avond van Gebed voor de vervolgde kerk, want gebed maakt deuren open! U komt tocht ook?

Weet U welkom!

WANDELING MET DE EERSTE BEKEERDE SYRIËGANGER

Op D.V. woensdag 23 mei 2018 is weer er een Bijbelse wandeling – van 4 kilometer – voor wie de drukte van alledag even wil ‘ontvluchten’ en zich wil laten inspireren door stiltemomenten, ontmoetingen en verhalen.

In deze wandeling ‘De reis van je leven’ ontmoeten wij de eerste bekeerde Syriëganger. Paulus is op reis naar de keizer in Rome bij wie hij in hoger beroep is gegaan. Maar dan komt het schip in zwaar weer terecht. Het verhaal roept beelden op die akelig sterk doen denken aan de wrakke bootjes die de Middellandse Zee oversteken.

Iedereen ontvangt een wandelkaart met tien momenten om te overdenken. Wat Paulus meemaakte, dat kan ons ook overkomen. Dat is de belofte van deze wandeling. Een mens moet soms veel doormaken, moet soms net als deze schepelingen veel ballast loslaten, zal ooit zelf ook het eigen schip moeten verlaten, maar zal uiteindelijk door de nacht heen het licht zien. En aan land komen.

Het verzamelpunt is op de parkeerplaats bij de ingang van “De Veenbrug”, Gerhard Nijlandstraat 4, Daarlerveen, vanwaar we om 19.15 uur gezamenlijk vertrekken naar het startpunt aan de Regge.

De route gaat over een verhard wandelpad langs het water. Onderweg zullen we even pauzeren om wat te drinken en na afloop is er koffie of thee.

Voor de onkosten wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd. Opgave uiterlijk maandag 21 mei via verspieders.express@gmail.com We zullen dan proberen zoveel mogelijk gezamenlijk te rijden naar het startpunt aan de Regge.

DEEL JE KOPJE KOFFIE MET IEMAND ANDERS

We hopen dat zoveel mogelijk mensen hun gespaarde Douwe Egberts waardepunten uit de keukenlade halen en deze schenken aan de gezamenlijke actie van Douwe Egberts, Alpha Groep Daarlerveen en Gemeente Groei Groep Daarlerveen.

In december zet Douwe Egberts de ingezamelde waardepunten om in pakken koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kan de voedselbank Hellendoorn wekelijks pakken koffie uitdelen. Douwe Egberts steunt deze actie want het merk – dat inmiddels 265 jaar bestaat – wil mensen dichterbij elkaar brengen.

Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt. Koffie is veelal een zeldzaam geschonken product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd.

Doe dus allemaal mee gedurende het hele jaar – alleen of met vrienden en kennissen – en doneer uw D.E waardepunten aan deze mooie actie!

Meedoen? Heel graag! Inzameldozen staan in “De Kruiskerk”, “De Schoof” en Kulturhus ’t Trefpunt (ingang winkeltje).

10e OUDERENMIDDAG met ‘DE KAKELKONTJES’

In november 2013 begonnen de beide kerken “De Schoof” en “De Kruiskerk” Daarlerveen, in samenwerking met ‘Welzijn Ouderen Daarlerveen’ met de eerste ouderenmiddag. Bijna 100 personen waren op woensdag 7 februari in “De Kruiskerk” voor de tiende editie.

Er was koffie/thee met koek, begonnen met gebed en zongen het lied ‘Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader’. Daarna genoten we van de oude en mooie verhalen van ‘De Kakelkontjes’ en hoorden we hoe ze aan die naam zijn gekomen. Na een korte pauze met koffie/thee en heerlijke chocolaatjes, gesponsord door de Jumbo Westerhaar, was het lachen met de Honeymoonquiz. We leerden vier Daarlerveense echtparen wat beter kennen en er waren wel heel bijzondere prijzen. Van een rijsttafel voor twee personen tot een pannenset en een weekend voor twee personen. De poedelprijs was helpen bij het opruimen en dat is ook gedaan.

Als u aanwezig was, dan weet u wie deze echtparen waren. Na even bijkomen van dit onderdeel was het een halfuurtje ‘liedjes uit de oude tijd’. Niet alleen de liedjes, maar ook de bijbehorende creaties brachten de lachspieren aardig los. We kunnen terug zien op een mooie en gezellige middag, waar de ontmoeting de boventoon voerde. Aan het einde dankten wij onze hemelse Vader voor deze middag.

Op woensdag 21 november 2018 is de volgende ouderenmiddag in “De Schoof”, Brugstraat 10 te Daarlerveen. Aanvang: 14.00 uur. Vooraf is er weer koffie/thee en iets lekkers erbij. Dit alles voor een vrije gift. Iedereen is van harte welkom!

PLUKKERSFEEST & VRIJWILLIGERSAVOND

Op D.V. donderdag 1 februari 2018 is er een groot plukkersfeest en een vrijwilligersavond in “De Schoof”. We beginnen om 19.30 uur. Heb je de afgelopen 10 jaar deelgenomen aan de fruitacties en/of doe je vrijwilligerswerk bij “De Schoof”, dan ben je van harte welkom! Ook als je de sfeer wilt proeven en wilt instappen, meer dan welkom! We kijken alvast vooruit naar het nieuwe plukseizoen 2018 en maken de definitieve opbrengst van het jubileumjaar 2017 bekend.

Er zijn al diverse ideeën aangedragen voor de fruitactie 2018 die in september en oktober zullen plaatsvinden. Misschien komen er tijdens het plukkersfeest en de vrijwilligersavond nog ideeën bij? De fruitcommissie dankt iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt voor de instandhouding van de 100% predikantsplaats.

IN ACTIE VOOR ALEH

Het is feest! In 2018 is Israël jarig en bestaat zeventig jaar. Een jarige krijgt cadeaus. Als Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal (IPHN) willen wij Israël een speciaal cadeau geven. Samen sparen we zodat Aleh hulp en liefde kan geven aan gehandicapte kinderen.

Meedoen met een ‘diaconaal’ project? Of wil je meer weten over dit mooie project en/of wil je mee sparen? Neem dan contact op met het IPHN (Roelof Hekman, 0546-643151). Als IPHN danken wij de diaconie “De Schoof” voor de toezegging van de diaconiecollecte voor dit project op Israëlzondag 7 oktober 2018.

Meer over Aleh op www.aleh.nl

VIJF AVONDEN “BIDDEN LANGS HET KANAAL”

Vijf kerken langs het kanaal waren een avond (22 t/m 26 januari 2018) open in de Week van Gebed. Vijf avonden ‘bidden langs het kanaal’ met 162 deelnemers.

Handelingen 16 vers 13 was de aanleiding. We lezen daar dat Paulus in Filippi is. ‘En op de dag van de sabbat gingen velen de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvind’. Veel mensen mochten we één of meerdere avonden verwelkomen.

Christenen die in de Week van Gebed bidden voor eenheid. Eenheid geeft groei en dat mochten we ervaren! Van groep acht tot in de tachtig bezochten de avonden. De start was in Beerzerveld en we sloten ‘bidden langs het kanaal’ af in Vroomshoop. Daartussen was er een avond in Daarlerveen, Vriezenveen en Geerdijk.

Naast gebed was er samenzang, Bijbellezing en iedere avond had een ander thema en een andere invulling en was afkomstig van christenen uit het Caribisch gebied. Zo was er in Daarlerveen een keten van eenheid, konden we kijken naar de zandtovenaar en waren we via beeld en geluid één met de vervolgde kerk. In de Geerdijk begroeten we elkaar met vrede en in Vriezenveen was ‘Evidence’ aanwezig om elke liederen te zingen. Het centrale thema ‘recht door zee’ in Daarlerveen haakte aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen.

Ook na de Week van Gebed bent u van harte welkom bij de gebedskring.

ACTIE KERKBALANS

Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Ook “De Schoof” vraagt jaarlijks hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Voor de campagne van 2018 is het thema “Geef voor je kerk”. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.

We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De ACTIE KERKBALANS loopt van zaterdag 20 januari t/m zaterdag 3 februari 2018.

GELOVEN OP MAANDAG & BIJBELKRING

In de maanden september tot en met april, houden wij eens per maand Geloven op Maandag (GOM) en Bijbelkring. Deze vindt plaats in de consistorie van “De Schoof”. Om 9.30 uur is er koffie en thee en beginnen we. Het streven is dat we uiterlijk 11.30 uur stoppen. Elkaar ontmoeten rondom de Bijbel is verrijkend. Misschien bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom! Noteer alvast de data in het nieuwe seizoen op de kalender/in de agenda!

Geloven op Maandag (GOM) komt ook in 2018 samen in de kerk. We proberen met elkaar Bijbelse onderwerpen in de actualiteit te bezien, en actuele onderwerpen in Bijbels licht te zien. Ook op de volgende data bent u van harte welkom! Maandag 8 januari & Maandag 12 februari & Maandag 19 maart & Maandag 16 april.

Bijbelkring op woensdag komt ook in 2018 samen in de kerk. Dit winterseizoen staat de eerste brief van Johannes uit de Bijbel centraal. Ook op de volgende data bent u van harte welkom! Woensdag 10 januari & Woensdag 7 februari & Woensdag 21 maart & Woensdag 4 april.

GESLAAGD DO-EVENT IN DAARLERVEEN

Groei Groep “De Schoof” en Alpha Groep “De Kruiskerk”/“De Schoof” hebben op zaterdag 9 december 2017 een Do-Event georganiseerd.

Dit houdt in dat we niet alleen Bijbelstudie houden, maar ook praktisch bezig willen zijn. Dit jaar deed basisschool “De Veenbrug” ook mee. Op 6, 7 en 8 december is in school voedsel ingezameld en op vrijdagmiddag 8 december hebben de leerlingen van groep 8 de gevulde kratten naar “De Schoof” gebracht. RTV Oost coördineerde opnieuw deze actie ‘Samen voor de voedselbank’.

In Daarlerveen was op zaterdag 9 december “De Schoof” open om zoveel mogelijk levensmiddelen te verzamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. De kerk was ook open voor een gesprek en/of een kop koffie/thee. In totaal zijn 34 grote kratten met boodschappen ingezameld en ontvingen we diverse giften en heel veel Douwe Egberts punten voor de voedselbank Hellendoorn. (24 kratten in 2014, 30 kratten in 2015 en 31 kratten in 2016).

Hartelijk dank voor het enthousiasme en het massaal meedoen aan dit vierde Do-Event van de Groei Groep en Alpha Groep. Wij hopen ook in 2018 weer een Do-Event te houden, maar voor wie niet zolang kan wachten: Welkom bij de Groei Groep avonden. Op www.pgdeschoof.nl staan alle avonden en thema’s vermeld.

KERK IS OPEN VOOR GEZELLIGE SLACHTVISITE

108 personen waren op woensdag 15 november 2017 in “De Schoof” en hebben genoten van een mooie en gezellige slachtvisite. Deze ouderenmiddag was weer een initiatief van de beide kerken in Daarlerveen. We begonnen met het prachtige zondagsschoollied ‘Daar ruist langs de wolken’ en gebed.

Een aantal dames, waaronder “Tieke Meuje” en de andere “Mientje Meuje” vertelden op een humoristische manier over hoe het er vroeger aan toe ging wanneer er een varken werd geslacht. Wie kent niet het roggebrood met spek, gebakken bloedworst en leverworst, hoofdkaas, nagelholt (rookvlees), schinken en droge worst. Voor velen herkenbaar, want november is van oudsher de slachtmaand. Natuurlijk ontbraken op deze slachtvisite de hapjes niet!

Er was van alles te zien en te proeven, want vijf keer kregen de bezoekers een hapje in slachtvisitestijl. Er was een korte film en ook het vetpriezen ontbrak niet. Ook werden er diverse streekproducten verkocht. Aan het einde van de middag zongen we ‘Kroon Hem met gouden kroon’ en dankten onze hemelse Vader voor deze middag. We danken al die vrijwilligers die ons helpen en betrokken zijn bij de voorbereiding. Ook danken wij de ambassadeurs van het oud papier in Daarlerveen. Van S.O.R.D. ontvingen wij een gift om te gebruiken voor de tiende seniorenmiddag in Daarlerveen.

Inmiddels zijn de seniorenmiddagen in Daarlerveen en omstreken een begrip en komt de 10e editie eraan. Op woensdag 7 februari 2018 willen wij dit graag met u vieren. De kakelkontjes uit Eibergen komen dan in “De Kruiskerk”, Kerkstraat 1 te Daarlerveen. Aanvang: 14.00 uur. Er is koffie/thee en iets lekkers erbij. Dit alles voor een vrije gift. Iedereen is van harte welkom!

Meer informatie over de ‘seniorenmiddagen’ bij Roelof Hekman, tel. 0546-643151.

JONG TALENT en VOLKSLIED bij Bijbelquiz in “DE SCHOOF”

Donderdag 9 november 2017 is in het kerkgebouw “De Schoof” te Daarlerveen de jaarlijkse Bijbelquiz weer gespeeld. Deze Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond. Spannend en ontspannend tegelijk. Spannend, omdat het een wedstrijd is, maar ook ontspannend, want de quiz bevat veel humor en interessante weetjes. Of je nu een doorgewinterde Bijbellezer bent, of iemand met niet zoveel Bijbelkennis, de vragen zijn zo gemaakt dat iedereen plezier en uitdaging kan beleven aan de quiz.

Voor de quiz begint is er een mini Sing-Inn van drie bekende liederen en een schriftlezing uit Marcus 5 vers 1-20. Een jong talent uit groep 8 van “De Veenbrug” begeleidt deze mini Sing-Inn op het orgel. De meerkeuzevragen werden aan de hand van actuele onderwerpen en filmpjes ingeleid. Naast de vele teams uit “De Schoof” en Daarlerveen waren er ook teams en deelnemers uit omliggende plaatsen. Van team ‘INKT’ (interkerkelijk koffie team) tot ‘Bijbelkring’, van team ‘Psalm 151’ tot ‘Gemeente Groei Groep’ en van team ‘Noordwijk’ tot ‘Gebedskring’. Ook was de vrouwenvereniging ‘Servio’ weer met twee teams present. Er stond één tafeltje met een blauw kleedje erop. Hier namen aan het begin van de avond drie mensen plaats. Bij het introduceren van de teams bleek dat deze tafel met individuele spelers als team verder ging onder de naam ‘Team Spontaan’.

In totaal trok de Bijbelquiz zo’n zeventig deelnemers. In totaal passeren 35 vragen de revue: “Wie van de aartsvaders had maar één vrouw? Van welke mensen uit de Bijbel weten we dat zij hun verjaardag vierden? Welke profeet citeert Petrus in zijn Pinksterrede?” Eén van de onderdelen had als onderwerp: ‘Hervormers’. Uiteraard heeft dat te maken met het Reformatiejaar. Maarten Luther bracht met zijn Bijbelvertaling in de volkstaal de Bijbel dicht bij de mensen. En dat sluit precies aan bij de missie van deze avond. Overigens waren de vragen in deze categorie wel echte Bijbelvragen, dus ook zonder kennis van de kerkgeschiedenis kun je die beantwoorden. Allemaal vragen die op een leuke manier werden ingeleid. Hoewel iedereen graag goed wil scoren, blijft het een leerzame en ontspannen avond rond de Bijbel. Het thema ‘VIER je Bijbel’ is door de jeugd en ouderen als een mooie en waardevolle avond ervaren.

Na de pauze zongen we onder begeleiding van ds. Bos ‘Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader’ en nemen we de antwoorden door. Drie spelers hadden 29 punten en speelden een zinderende finale met Moniek Talen als winnaar van de Grote Bijbelquiz 2017. Daarna speelden drie teams de finale en Team ‘Daarle’ is de winnaar geworden. Aan het eind van de avond zongen we een lied op de melodie van het Israëlisch volkslied, dat mooi aansloot bij de prijs die de winnaars ontvingen en in Israël is gemaakt. Voor iedereen was er een goed gevulde goodiebag van ‘Open Doors’. Ook in 2018 is er weer een Bijbelquiz en de eerste deelnemers heb onder ‘het voorbehoud van Jakobus’ (Jakobus 4:15) hun deelname gelijk al toegezegd.

DAARLERVEEN STAAT IN ‘VUUR EN VLAM’

Het was prachtig weer toen we vrijdagavond 13 oktober 2017 vanaf “De Kruiskerk” vertrokken voor deze korte ‘vuur en vlam’ wandeling langs fakkels en vuurkorven.

Onderweg stond Waypoint Twenterand met bijzondere brillen. ‘Wat zie je als je te diep in het glaasje kijkt en/of als je drugs gebruikt’? Het eindigde achter “De Schoof” bij een kampvuur, waar Waypoint Twenterand voorlichting gaf over verslaving onder jongeren. We hebben het indrukwekkende verhaal van Joshua mogen horen, die niet meer voor drank en drugs kiest, maar voor de Heere Jezus. Het lijkt allemaal zo onschuldig, maar ook het vieren van halloween kan nare gevolgen hebben op een mensenleven.

Daarna werd het tijd voor napraten en konden we onder het genot van koffie/thee en fris deze ‘vuur en vlam’ avond afsluiten bij de het kampvuur door enkele liederen te zingen. Jonge mensen uit Daarlerveen begeleiden ons op instrumenten. Deze bijzondere avond gemist? We doen het graag nog eens over!

JAARTHEMA 2017: ‘Een open huis’Dit jaar is het thema van de startzondag ‘Een open huis’. Hiermee sluit de startzondag en het jaarthema aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die de kerken uitnodigt om op 9 en 10 september de deuren wagenwijd open te zetten. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk. Op www.protestantsekerk.nl (onder actueel/evenementen/startzondag) zijn allerlei creatieve en praktische ideeën te vinden om het thema 'Een open huis' onder de aandacht te brengen, te bespreken en waar te maken!

 

GEZINSDIENSTEN

Op de volgende zondagen is er een gezinsdienst in “De Schoof”
• Zondag 10 september 2017 – 9.30 uur Kerkproeverij
• Zondag 1 oktober 2017 – 9.30 uur (Israëlzondag). Deze dienst zal door de commissie Kerk & Israël worden samengesteld.
• Woensdag 1 november 2017 – 19.00 uur (Dankdag)
• Maandag 25 december 2017 – 9.00 uur & 10.30 uur (1e Kerstdag)
• Woensdag 14 maart 2018 – 19.00 uur (Biddag)
• Donderdag 29 maart 2018 – 19.30 uur (Vesper)
• Zondag 1 april 2018 – 8.45 uur & 10.15 uur (1e Paasdag)
• Maandag 2 april 2018 – 9.30 uur (2e Paasdag/Zangdienst)
• Donderdag 10 mei 2018 – 9.00 uur (Hemelvaartsdag)
• Zondag 20 mei 2018 – 9.30 uur (1e Pinksterdag)
• Zondag 27 mei 2018 – 17.00 uur organiseert de evangelisatiecommissie een openluchtdienst.

 

GEMEENTE GROEI GROEP “DE SCHOOF”

Dit jaar gaat de Gemeente Groei Groep aan de slag met een prachtig thema: ‘De hoop die in ons leeft’. Het sluit mooi aan bij het jaarthema van de PKN ‘Een open huis’. We komen – op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur – bij elkaar. ‘De hoop die in ons leeft’ bestaat uit 10 avonden waarin belangrijke thema’s aan de orde komen uit de eerste brief van Petrus voor de kerk van nu. Programma’s over het volgen van Jezus in een tijd dat we als christenen in Nederland in de minderheid zijn. Een verwarrende tijd, omdat hoop nooit vanzelfsprekend is, maar altijd aangevochten. Maar samen gaan we hoopvol achter Jezus aan.

Alvast een inkijkje in het materiaal? Download onder ACTUEEL/CENTRALE AGENDA de preview. Hier staat ook een overzicht van de overige Gemeente Groei Groep avonden met het thema. Weet je welkom!

 

GEBEDSKRING “DE SCHOOF”

Iedereen is hartelijk welkom bij de gebedskring. De gebedskring komt maandelijks – op dinsdagavond van 19.15 uur tot 19.45 uur in de kerkzaal of ‘de huiskamer’ van “De Schoof” – bij elkaar om te bidden. De lezingen zijn dit winterseizoen afgestemd op het jaarthema van de PKN ‘Een open huis’ – ‘Jouw hand, mijn glimlach’. In de hal van de kerk liggen gebedsboekjes, waar het thema verder is uitgewerkt en er staan gebedspunten in. Neem een exemplaar mee uit de display. Onder ACTUEEL/CENTRALE AGENDA staan de data van de gebedskring met de lezingen. Weet je welkom!

 
 

SENIOREN IN DAARLERVEEN VORMEN GROOT KOOR

85 bezoekers waren op woensdagmiddag 20 april 2016 naar “De Kruiskerk” gekomen en hebben genoten van een mooie en gezellige middag. ‘De Schoof” en “De Kruiskerk” kunnen terugzien op een goed bezochte zesde ouderenmiddag, waar ook mensen uit omliggende plaatsen aanwezig waren.

‘De Jennechies’ uit Wierden bezochten Daarlerveen en brachten een muzikaal programma met liederen die voor iedereen herkenbaar waren. Na een welkom en gebed zongen we ‘Dit is de dag’. Voor- en na de pauze was het een ‘feest van herkenning’. Zo kwamen ‘Als de klok van Arnemuiden’, ‘Twee reebruine ogen’ en ‘Het kleine café aan de haven’ voorbij. Daarlerveen had voor even een heel groot shantykoor.

We danken al die vrijwilligers die ons helpen en betrokken zijn bij de voorbereiding. Gezamenlijk sloten we deze fijne middag af met gebed. We zien nu al uit naar de volgende bijeenkomst, die medio november 2016 wordt gehouden in “De Schoof”.

 

ACTIE SCHOENMAATJES GROOT SUCCES

De diaconie deed mee aan het diaconaal project: Schoenmaatjes van Edukans. Kinderen en volwassenen van “De Schoof” vulden een door hen zelf versierde of geschilderde schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden.

De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen wereldwijd. De opbrengst was: 122 gevulde dozen en € 762,00 voor de verzendkosten.

Op 9 december 2015 hebben de kinderen van de woensdagmiddagclub en negen jongeren de dozen in de bus van Gerrit Vos gepakt en naar een verzamelpunt in Rijssen gebracht voor de verre reis. Volgens een medewerker van Edukans gaan de dozen waarschijnlijk naar Irak of Ghana.

 

NIEUWS VAN DE FRUITCOMMISSIE

75 senioren vanuit DAARLERVEEN naar SANTIAGO de COMPOSTELLA

Op woensdagmiddag 18 november 2015 kon het toegestroomde publiek weer genieten van een prachtige ouderenmiddag in Daarlerveen. Het was de vijfde keer dat dit evenement gehouden werd en “De Schoof” bood ook dit keer weer een mooi programma. Beide kerken “De Schoof” en “De Kruiskerk”, in samenwerking met “Welzijn Ouderen Daarlerveen” organiseren deze ouderenmiddagen, die niet meer weg te denken zijn in het dorp. Om beurten stellen de kerken hun ruimte beschikbaar. 75 senioren genoten van een boeiende middag en gingen met Henk Pasterkamp mee naar Santiago de Compostella. Vanuit je stoel kon iedereen deze bijzondere pelgrimstocht meebeleven. Santiago de Compostella is een van de belangrijkste christelijke bedevaartsoorden. Pelgrims uit heel Europa eindigen hier hun voettocht. Tijdens deze tocht kwamen we veel tegen en kregen we veel te zien. De volgende ouderenmiddag staat gepland op woensdag 20 april 2016 om 14.00 uur in “De Kruiskerk”. Ook dan is er koffie/thee, iets lekkers erbij en tijd voor ontmoeting. De ouderenmiddagen worden – naast inwoners uit Daarlerveen – ook door steeds meer mensen uit omliggende plaatsen bezocht. Kom gerust ook een keer en weet u welkom!

 

 

Hemelvaart 2015VIERDE OUDERENMIDDAG met ‘Dree vrouwleu’

103 bezoekers waren op woensdagmiddag 11 februari 2015 naar “De Kruiskerk” gekomen en hebben genoten van een mooie en gezellige middag. “De Schoof” en “De Kruiskerk” kunnen terugzien op een mooie en goed bezochte vierde ouderenmiddag, waar ook mensen uit omliggende plaatsen aanwezig waren. De ‘Dree vrouwleu uut’n Achterhoek’ bezochten Daarlerveen en brachten een programma bestaande uit liedjes, sketches en gedichten. Alles geënt op het gewone dagelijkse leven en voor iedereen herkenbaar. Het optreden was een afwisselende dialectvoorstelling. De gewone dagelijkse dingen met een vrolijke persiflage gebracht.

Aan het begin zongen we het prachtige lied ‘Welk een Vriend is onze Jezus’ en aan het slot ‘Mijn Jezus, ik hou van U’. Voor en na de pauze was het drie kwartier lachen om de ‘dree vrouwleu’. ‘Je maakt heel wat mee als je een dagje naar de grote stad gaat.’ ‘Veel geld ontvangen is mooi als je een stuk grond verkoopt, maar wat gebeurt er als je dat geld aan een kattenasiel schenkt?’ ‘Iets met een half oor horen en doorvertellen kan nare gevolgen hebben.’ ‘Ook de kleine lettertjes moet je altijd goed lezen, want voor je het weet kom je in de problemen.’ ‘De rijdende rechter op bezoek in Daarlerveen. De verdachte kon niet praten en niet schrijven, maar alleen zingen. Als de verdachte weer antwoord gaf, deed de zaal volop mee met de liedjes van vroeger.’ Diverse mensen waren betrokken bij de voorbereiding. We zien nu al uit naar de volgende gezamenlijke bijeenkomst, die in het najaar van 2015 wordt gehouden in “De Schoof”.

Geslaagd PoerimfeestGESLAAGD POERIMFEEST IN DAARLERVEEN

Zo’n 60 bezoekers waren op vrijdagavond 6 maart 2015 naar “De Kruiskerk” gekomen en hebben genoten van het eerste Poerimfeest in Daarlerveen. De evangelisatiecommissie van “De Schoof” en “De Kruiskerk” kunnen terug zien op een mooie avond. De film ‘Ester’ draaide in één van de zalen en de kinderen en tieners hadden hun eigen verhaal en werkjes. Diverse maskers werden gemaakt, zodat iedereen onherkenbaar naar huis ging. Velen kwamen verkleed en hadden iets meegenomen dat lawaai maakte. De naam Haman wilde men niet meer horen. Na het welkom en het verhaal van ‘Ester’ gingen de kinderen in optocht door enkele straten van Daarlerveen. Tijdens de optocht sloten diverse kinderen aan. Door het lawaai en de felle lichtjes stonden velen voor het raam of kwamen naar buiten om het Poerimfeest op straat mee te vieren. Een groot gedeelte was in de kerk achter gebleven om de film ‘Ester’ te kijken. De lekkere Hamansoren waren voldoende aanwezig. Er waren alleen maar lovende woorden en men kijkt al uit naar een volgend feest. De geschiedenis van Ester en de redding van het volk Israël is in het zeventiende hoofdstuk van de Bijbel te lezen.

Hemelvaart 2015Verslag Hemelvaartsdag 14 mei 2015

‘Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, straks als Jezus terugkomt.’ In de kerk zongen wij dit lied. Ook was het voor velen weer vroeg opstaan voor het “dauwfietsen”. Tussen half zeven en kwart voor zeven verzamelden zich een groep “dauwfietsers” op het kerkplein. Om acht uur was er een ontbijt, zodat we dit gezellige feest konden voortzetten. Zeer jong en iets ouder deden weer mee. Iedereen kreeg bij de start een programmaboekje en met een kleurige ballon aan de fiets gingen we richting Vriezenveen.

Een missionaire gemeente blijft niet treuren, zit niet bij de pakken neer. Sikkeneuren helpt je toch niet meer. Met z’n allen een mooie morgen met veel vogel- en kikkergeluiden. Bij een kikkerpoel was een rustpauze en kregen alle deelnemers een appel. Even tijd om deze kikkerpoel te bekijken en daarna in groepjes een kwartet spelen, dat over de ‘Ark van Noach’ ging. Een prachtig gezicht, maar vooral een mooi gehoor. Voorbijgangers keken! Wat doen die mensen toch? Mag ik van jouw van “Noach” – ‘Sem’. Mag ik van jouw van “Dieren” – ‘Leeuw’. Mag ik van jouw van “De ark” – ‘Deur’. Mag ik van jouw van “Na de vloed” – ‘Boog’. Mag ik van jouw van “Aan boord” – ‘Reine dieren’. Mag ik van jouw van “In de ark” – ’40 dagen en nachten’. Mag ik van jouw van “Leeftijden” – ‘600 jaar’. Mag ik van jouw van “Afmetingen” – ‘300 el’. Mag ik van jouw van “Venster” – ‘Duif’. Ik heb een kwartet!

Na dit spel gingen we weer op de fiets via “Het Veenschap” richting “De Schoof”, waar we samen in de consistorie gingen ontbijten. We zongen onder begeleiding van Margré Ballast op de accordeon lied 452, Jezus is de goede Herder (ELB). Na het ontbijt zongen we samen lied 302, Heer, ik kom tot U (ELB) en lied 351, Machtig God, sterke Rots (ELB).

Vanaf deze kant bedanken we iedereen nogmaals die heeft geholpen en mee heeft gedaan aan deze activiteit. We kijken terug op een leuke ochtend. Om negen uur begon de gezinsdienst met als thema “Wat een afscheid?!”, n.a.v. Handelingen 1:1-14. De liederen waren aangereikt door gemeenteleden en de lezers van de Jeruzalem Post.

 

Vierde ouderenmiddagAllemaal Christenen

Nadat de Arabische letter N (van Nasrani = christen) op de huizen van christenen in Mosul werd aangebracht door terreurgroep IS, veranderde het al snel in een teken van steun aan vervolgde christenen. Open Doors spoort christenen aan dit teken – bijvoorbeeld via sociaal media – zichtbaar te maken: “wij zijn allemaal christenen”. Om christenen in Irak en Syrië te steunen heeft de beweging WeAreN iets bedacht: N-courage, een grote ‘interactieve bemoediging’.

Hoe werkt het? Upload je foto op www.WeAreN.nl en bemoedig daarmee christenen die in het nauw zitten. De beweging WeAreN, waarin zo’n dertig christelijke organisaties samenwerken, ontstond in augustus na de massale vlucht van tienduizenden christenen uit het noorden van Irak. Als markering gebruikte Islamitische Staat ((IS, voorheen ISIS) de Arabische letter “N” waarmee het woord Nasrani – Nazarener ofwel: christen – begint. WeAreN staat dan ook voor ‘We Are Nasrani, wij zijn (ook) christen

 

De verspieders ExpressMissionair Project ‘De Verspieders Express’ in Zwolle

Vrijdagmiddag 7 november 2014 was er een bekendmaking van de Overijsselse Vrijwilligers Prijs 2014 in de statenzaal van het Provinciehuis te Zwolle.

De Overijsselse Vrijwilligers Prijs kent naast de juryprijzen ook een publieksprijs. De inwoners van Overijssel en daarbuiten hebben een stem kunnen uitbrengen op hun eigen favoriet. In totaal zijn er 18.465 stemmen uitgebracht. Het was spannend, want de publieksprijs voor organisaties is met een kleine voorsprong gewonnen door ‘Werkgroep Passiespelen’ uit Hertme.

‘De Verspieders Express’ was één van de vele genomineerde organisaties. Het was een mooie middag waar ‘De Verspieders Express’ de nodige reclame voor het missionaire werk van de PKN kon maken. Er was een speciale oorkonde en als team hebben we een pasje gekregen, zodat we een leuke traktatie kunnen ophalen. Iedereen die een stem heeft uitgebracht op ‘De Verspieders Express’: HARTELIJK DANK!!!

Onder ACTUEEL staan foto’s van de OVP2014 en “De Verspieders Express”.

 
TOV club

Steeds meer kinderen geïnteresseerd in Israël

Wie denkt dat alleen volwassenen interesse hebben in Israël heeft het mis! Steeds meer kinderen willen meer weten over het land van de Bijbel. Het Tov!Club Magazine is daarvan een bewijs. Het groeiende aantal lezers maakt duidelijk dat ook kinderen zich verbonden voelen met Israël. Naast een paar duizend abonnees is het blad afgelopen Israëlzondag aan maar liefst negenduizend kinderen uitgedeeld (ook na de gezinsdienst op Israëlzondag - 5 oktober 2014 - uitgedeeld in “De Schoof”).

Het blad is dan ook een prachtig middel om uw (klein)kinderen bekend te maken met de mooie boodschap van Israël. Met prachtige foto’s en boeiende onderwerpen is het kwartaalblad voor veel kinderen een blad waar ze elke keer weer naar uitkijken. De Joodse feesten, de prachtige natuur in Israël, leuke weetjes, je vindt het allemaal in het Tov!Club Magazine.

Een abonnement op het Tov!Club blad is gratis, wel vragen we om jaarlijks een gift over te maken om het blad in stand te houden. Abonneren kan via www.tovclub.nl

 

Kids ExpressVEEL BEZOEKERS IN DE KIDS EXPRESS

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 mei 2014 stonden de vijf caravans op het kerkplein. Het verhaal begon spectaculair. Op een dag vinden Rob, Esmee en Rachel een caravan in het Van Dongenplantsoen bij hen in de buurt. Ze nemen een kijkje en dan… dan gaat het mis. De caravan blijkt een tijdmachine te zijn van Ralf. Ralf is een onhandige engel die de kinderen per ongeluk naar een andere tijd heeft geflitst: de tijd van de Bijbel. De kinderen komen in vijf Bijbelverhalen terecht, die wonderlijk genoeg ook te maken hebben met hun eigen leven. Dat vinden Rob, Esmee en Rachel allemaal best bijzonder, maar ze willen eigenlijk ook wel graag terug naar huis. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Ze hebben een code nodig. De kinderen, ouders, opa’s en oma’s die de Kids Express hebben bezocht mochten hen daarbij helpen. Ook mochten we gasten, kinderen en ouders uit naburige dorpen ontvangen in de Kids Express. Op www.kids-express.nl kun je de code invullen. Je krijgt dan een mooie oorkonde met je eigen naam! De bezoekers zijn de helden van dit verhaal!

 

TWEEDE OUDERENMIDDAG IN VOLLE KRUISKERK

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest naar de tweede ouderenmiddag te komen op woensdagmiddag 7 mei 2014, dan kunnen we u alleen zeggen: u hebt weer iets gemist. 58 mensen waren in “De Kruiskerk” in Daarlerveen en hebben genoten van een zeer mooie en gezellige middag. Henk Geerdink uit Hengelo was aanwezig met ‘STEREOFOTOGRAFIE’. Met stereofotografie bekijk je de wereld door een andere bril. Het kon allemaal tijdens deze bijzondere voorstelling met een 3D-bril op. Een tamelijk spectaculaire beleving. Vanuit de stoel liep je zo in de tuinen van paleis Soestdijk of was je op safari en kon je de olifanten bijna aanraken. Prachtige natuurfoto’s en een zwerftocht door Overijssel. Deze middag mag met recht weer een succes genoemd worden. “De Schoof”, “De Kruiskerk” en “welzijn ouderen Daarlerveen” kunnen terugzien op een mooie en goed bezochte tweede ouderenmiddag, waar ook mensen uit omliggende plaatsen aanwezig waren. Er was weer hulp en inzet van vele vrijwilligers. We kijken terug op een mooie middag in “De Kruiskerk”. Aan het begin zongen we het prachtige lied ‘Samen in de Naam van Jezus’. Ook de koek was weer door vrijwilligers zelf gebakken. Een goede samenwerking! We zien nu al uit naar de volgende gezamenlijke bijeenkomst, die in de herfst van 2014 wordt gehouden in “De Schoof”.

 

Kerk op de catwalk geweldig succes!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest naar “De Schoof” te komen op woensdagmiddag 20 november 2013, dan kunnen we u alleen zeggen: u hebt iets gemist. Een 60 tal mensen waren wel aanwezig in Daarlerveen en hebben genoten van een zeer interessante en gezellige middag. De ‘Kerk op de Catwalk’ toonde ons, mede door 12 dressmen en dresswomen uit eigen dorp, een tocht door de geschiedenis van de kleding in de kerken vanaf de 16e eeuw. Een historische modeshow, die toonde dat er ook in de kleding binnen de kerken veel verandering heeft plaatsgevonden. Carla Zuidema vanuit ‘de Bron’ uit Ugchelen trad op als ladyspeakster, en wel voor de 112e keer met deze show sinds 2005.

Deze middag mag met recht een succes genoemd worden. Allereerst vanwege het positieve initiatief om samen een middag te organiseren. ‘Samen’ is : “De Schoof”, “De Kruiskerk” en “welzijn ouderen Daarlerveen”. Daarnaast ook door de hulp en inzet van vele vrijwilligers, waaronder Annie Bakhuis, Aly Lantink, Frieda Bouwhuis en Roelof Hekman, die o.a. het welkomstwoord verrichtte; de presentatie van de kleding door de mensen uit het dorp en Arjan Apeldoorn, die het geluid verzorgde. Zelfs de kruidkoek was door vrijwilligers zelf gebakken.

Een goede samenwerking biedt mooie resultaten. We zien nu al uit naar de volgende gezamenlijke bijeenkomst, die in het voorjaar van 2014 wordt gehouden in “De Kruiskerk”. Op www.pgdeschoof.nl staan foto’s van deze eerste ‘ouderenmiddag’.

 

Derde uitgave van 'bries'

BRIES is het relatiemagazine van Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk.

In deze bries:

  • Missionaire kanjer: Dirk de Bree
  • Interview René de Reuver & Hette Domburg. Omid en Aemro, over pionieren in de Haagse wijk moerwijk
  • De kerk uit/de kerk in',over uittreders en toedtreders
  • Missionair op de kaart
  • Een missionair recept
  • Roelof Hekman: missionair ambassadeur
  • En nog veel meer... Ook bries lezen?

Download hier de pdf.

 

De 'Ark van Noach'

Met 54 personen gingen we om 8.30 uur richting Dordrecht. Na een gebed ging de bus rijden. Vrijdag 22 februari 2013 was een frisse dag, maar in de bus konden we ons al vrijsnel opwarmen met het lied ‘Ken je dit verhaal’ van Marcel en Lydia Zimmer. Toen we op de snelweg waren gingen we dieren zoeken, die allemaal in de ark gingen. Zo’n half uur was het vrij rustig, want het was best even puzzelen. Daarna was er een tekenfilm over ‘de ark van Noach’. Ook dat half uurtje ging snel voorbij. Natuurlijk was er voldoende koffie, thee en fris is de bus. Ook een grote trommel met snoepjes is diverse keren langs gekomen. Het lied van Noach gingen we leren en iedereen zong uit volle borst mee. Toen we Dordrecht naderden, zagen we de ark al liggen. Iedereen in de bus zong toen het lied van Noach: ‘Kom aan boord. Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen, kom aan boord. Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart vol liefde. Pak die uitgestoken hand’. Samen op de foto voor de ark en om 11.00 uur waren we aan boord. Veel echte dieren, een speurtocht, filmzalen en boven was het restaurant ‘vrouwe Noach’. Als je onderweg elkaar even tegen kwam was het bijpraten en ‘Heb je dat al gezien?’ Om 14.15 uur was het verzamelen bij de uitgang en de kinderen kregen een bouwplaat, omdat ze alle stempels van de speurtocht hadden verzameld. Nog even kijken in de souvenirshop en toen weer richting de bus. Op de terugweg was er het ‘botenspel’. Nooit geweten dat er zo veel verschillende boten zijn! Maar … welke naam hoort bij welk plaatje? De kinderen kregen een presentje en er was nog een kleurplaat. Samen luisterden we naar de CD ‘Meer en meer’ van Lydia en Marcel Zimmer. Om 17.00 uur waren we weer terug in Daarlerveen en kreeg iedereen het boekje ‘ALLEMAAL IN DE ARK’. We kijken met z’n allen terug op een leuke dag!

 

Tweede plaats voor "De Schoof" uit Daarlerveen

Vrijdagmiddag 28 september 2012 was er de bekendmaking van de Overijsselse Vrijwilligers Prijs 2012 in de statenzaal van het Provinciehuis te Zwolle. In totaal zijn meer dan 140 voordrachten ontvangen. Na het selecteren bleven 62 vrijwilligers en 52 organisaties over die in aanmerking kwamen voor de titel ‘Overijsselse Vrijwilliger van het jaar 2012’ . Voor de publieksprijs, in de categorie 'organisaties', waren 6041 stemmen uitgebracht. De evangelisatiecommissie “De Schoof” uit Daarlerveen is één van de 52 organisaties die genomineerd was voor de publieksprijs. Men was genomineerd met een bijzondere Bijbelcache ‘Op zoek naar MÉÉR!’, die in Daarlerveen is verstopt. In het kader van Project MEER komen mensen in beweging en gaan op zoek naar MÉÉR! In het kleine dorp zijn al diverse teams uit de regio geweest om deze bijzondere Bijbelschat te bewonderen. Via www.geocaching.nl kun je de berichtjes die men achterlaat volgen. Het leverde een ‘bijna net niet’ eerste plaats op voor “De Schoof”, want men eindigde met 500 stemmen voor “Westerhaar Digitaal” en net achter het “Rode Kruis” uit Staphorst. Wel was er een speciale oorkonde en een leuk aandenken. Iedereen die een stem heeft uitgebracht op "De Schoof": HARTELIJK DANK!!! Na het verspreiden van een prachtig magazine op 1 september, het aanmeren van een ‘hoge ambtenaar’ op 8 september, het starten van de Gemeente Groei Groep op 12 september, de debatavond op 14 september en de Alpha-cursus op 24 september is er op donderdag 1 november een grote Bijbelquiz, waar je de speciale oorkonde van de evangelisatiecommissie "De Schoof" kunt zien. Deze prachtige quiz met 40 MEERkeuze vragen begint om 19.45 uur in “De Schoof”, Brugstraat 10 te Daarlerveen. Vanaf 19.30 uur is er koffie/thee en tijd voor ontmoeting. De eerste deelnemers (groepen van drie personen) hebben zich al aangemeld voor de quiz, die voor de derde keer in Daarlerveen wordt gehouden. Iedereen kan en mag meedoen: Sportvereniging, hobbyvereniging, buurtvereniging, een zelf samengesteld team met een leuke zelfbedachte naam, een kerkelijke vereniging/club/raad/commissie, als gezin of samen met je linker- en rechter buur. Ook de nodige individuele kandidaten hebben al aangekondigd om deel te nemen aan deze prachtige en leerzame avond. Als je individueel mee wilt doen, dan is opgave niet verplicht. Een speciaal opgave formulier voor groepen is te zien en te downloaden op www.pgdeschoof.nl Hier kun je alle data met activiteiten ook zien in het kader van Project MEER. Wil je MEER weten over project MEER en “Is er meer tussen hemel en aarde?”, kijk dan eens op www.isermeer.nl

 

Bijbelschat 'Op zoek naar meer!' online

Je komt ze nog wel eens tegen, de met krijt getrokken pijlen op stoepen en muren. Maar een echte speurtocht volg je tegenwoordig via gps. Wandelaars en fietsers kennen het fenomeen al langer: de traditionele routekaart vervangen door een gps-apparaatje en lopen of fietsen maar. Steeds vaker wordt dit satellietsysteem ook gebruikt voor speurtochten in de natuur. Geocaching, ofwel schatzoeken is een hobby die in tien jaar tijd enorm populair is geworden. Over de hele wereld zijn inmiddels ruim twee miljoen caches (schatten) verstopt en vele miljoenen zijn er, alleen of in groepsverband, naar op zoek. Kinderen, gezinnen; maar ook ouderen; zijn er dol op. Tal van verjaardagsfeestjes vinden niet meer plaats op de bowlingbaan, in het zwembad of in de speeltuin, maar in de bossen en op de hei. Het werkt dan ook kinderlijk eenvoudig. In het apparaatje staan coördinaten van locaties voorgeprogrammeerd. Soms moet je ze via een puzzel of opdracht zelf achterhalen en intoetsen. Pijlen op het apparaat geven de richting van de locatie aan en je ziet hoe ver het nog lopen of fietsen is. Op de plek van bestemming volg je de richting van het coördinaat en je komt uit bij een verborgen schat.

De evangelisatiecommissie heeft in het kader van project MEER een Bijbelcache (Bijbelschat) verstopt in Daarlerveen. Deze gaat op 1 september 2012 om 00.00 uur in de lucht onder de naam ‘Op zoek naar MÉÉR!’ Op de site www.geocaching.nl zijn de bezoekjes en de logs (verhaaltjes) te volgen. Als je geen lid bent van geocaching.nl (schatzoeken), dan is via de site niet alles te volgen. Duizenden in Nederland beoefenen deze sport. Tientallen zullen de komende tijd gaan puzzelen en Daarlerveen bezoeken ‘Op zoek naar MÉÉR!’ Als je ook op zoek wilt naar deze schat, dan mag je de ouderling Vorming & Toerusting van “De Schoof” altijd aanspreken. Misschien kunnen we wat groepjes vormen en een keer gaan zoeken.

 

"De Schoof top 10" op 1 januari 2011

De "wereld" sluit op de radio een jaar af met de nummer 1 van de top-2000 aller tijden. En dan is het 1 januari! Onze kerk stelde een eigen TOP-10 samen.

Welk kerklied stond op 1 januari 2011. op nummer 1, want toen begon “De Schoof Top- 10” met de meest favoriete liederen. De preek ging over het mooiste Bijbelgedeelte. Deze gezinsdienst op nieuwjaarsmorgen stelden we met heel de gemeente samen. Een uniek gebeuren! Op enkele zondagen in december lagen er flyers op de stoelen en in de kerk waarop je een favoriet lied (1 psalm – 1 gezang – 1 lied uit de Evangelische Liedbundel) kon invullen. Ook het mooiste Bijbelgedeelte kon je invullen. De flyer was ook te downloaden via deze website.

 

Heel veel liederen hadden 1 stem gekregen.

Hier volgt “De Schoof Top- 10” met het mooiste bijbelgedeelte.

Nummer 10  Lied 343 ELB (2 stemmen)         Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Nummer 9    Psalm 121    (2 stemmen)          Ik sla mijn ogen op en zie.

Nummer 8    Lied 218 ELB (2 stemmen)         Samen in de naam van Jezus.

Nummer 7    Psalm 100    (2 stemmen)          Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

Nummer 6    Gezang 457  (3 stemmen)          Heilig, heilig, heilig!

Nummer 5    Lied 376 ELB (3 stemmen)         Abba, Vader.

Nummer 4    Psalm 42      (4 stemmen)          Even als een moede hinde.

Nummer 3    Gezang 477  (4 stemmen)          Geest van hierboven, leer ons geloven.

Nummer 2    Gezang 434  (5 stemmen)          Lof zij de Heer.

Nummer 1    Psalm 84:2   (7 stemmen)          Hoe lieflijk, hoe goed is mij HEER.

 

Mooiste Bijbelgedeelte:   (3 stemmen) Johannes 3: 1-21 met name vers 16.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

 

We kijken terug op een mooie dienst.